Znečištění ovzduší na spořilově – Závažný zdravotní problém Prahy 4

Proč jste si za jeden z hlavních cílů vybrala znečištění ovzduší na Spořilově?

V Praze, Spořilov nevyjímaje, je znečištění ovzduší dané zejména dopravou. Rizika z expozice z dopravy jsou především zvýšené expozice oxidu dusíku, jemných prachových částic a polycyklických aromatických uhlovodíků. Zdrojem jsou zejména emise z dieselových motorů tarších osobních a nákladních aut a autobusů. Na Spořilově, kudy Jižní spojkou projíždí stovky osobních a nákladních aut denně, je dlouhodobě exponovaných emisím a hluku cca 10 000 lidí, a je smutnou záležitostí, že se problematika znečištění ovzduší stále nevyřešila. 

Jak jste problematiku znečištění ovzduší na Spořilově řešila? 
Pro navržení konkrétních řešení bylo nutné nejprve zmapovat stávající situaci. Pro tyto účely jsem se spojila nejen s Dr. Radimem Šrámem, který se znečištěním ovzduší dlouhodobě zabývá, ale i s dalšími odborníky z ČVUT. Na Spořilově se provádělo měření speciálními monitory, které byly umístěny v bytech a na balkonech, např. ve Svojšovické ulici ve 4. patře panelového domu, který byl prakticky 150 m od pořilovské ulice. Dokonce i v něm byly zjištěny mnohonásobně překročené limity pro prachové částice a pro polycyklické aromatické uhlovodíky. Ale nejen to, občané trpí také nadměrným hlukem. A není to jen sídliště, ale i stará vilová zástavba, kde má být klidné zahradní město. Podrobné výsledky všech měření byly pečlivě zaznamenány, zahrnuty ve výsledné zprávě a předány Magistrátu hl.m. Prahy.

Jak zvýšené koncentrace těchto látek působí na lidský organizmus?
Jedná se o závažný zdravotnický problém, který je mi jako lékařce velmi blízký. Zvýšené koncentrace jemných prachových částic představují zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, zatímco vystavení vysokým koncentracím polycyklických aromatických uhlovodíků prokazatelně poškozuje genetický materiál a proto představují závažné riziko pro lidské zdraví. Tyto změny se projeví až na budoucích generacích. Dalšími riziky jsou nepříznivé ovlivnění těhotenství, respirační onemocnění u dětí, kardiovaskulární onemocnění a cukrovka 2. typu u dospělých. Znečištěné ovzduší působí nejen na matku a plod, ale současně jsou ovlivňovány také pohlavní buňky vyvíjejícího se plodu, a pokud se jedná o děvčátko, tak se negativní změny projeví, až když takové děvčátko dospěje a otěhotnění, tedy se zpožděním cca 25 let. V poslední době byly publikovány práce, které ukazují na spojitost s výskytem neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba nebo Amyotrofická laterální skleróza.

Jak se získanými výsledky naložíte?
Konkrétní výsledky výzkumu znečištěného prostředí na Spořilově mohou sloužit jako přesvědčivé věcné argumenty pro řešení této závažné situace. S těmito výsledky byl v r. 2017 seznámen Výbor pro zdravotnictví a bydlení Zastupitelstva hlavního města Prahy, takže magistrát může přijmout konkrétní opatření. Jako senátorka se v případě zvolení budu výrazně zasazovat o co nejrychlejší dostavbu pražského okruhu, hlavně úseku mezi D1 a D11. Okamžitě bych chtěla docílit značného omezení vjezdu těžkých nákladních vozidel do obytných čtvrtí Spořilova.

Videoreportáž ze Spořilova:
http://evasykova.cz/Senatorka-Eva-Sykova-je-pro-zakaz-vjezdu-kamionu-do-Prahy.html