Znalosti o vědě si lidé mohou doplnit v science centrech

Zástupci státní správy a vysoce erudovaná odborná veřejnost představili svůj pohled na science centra. Senátorka Eva Syková hned v úvodu debaty o jejich budoucnosti zdůraznila přínos science center na vývoj dětského mozku. Nabízejí totiž to, s čím se děti nemají nikde jinde možnost setkat. Jde například o přístup k vědě, technice nebo samostatné objevování a rozvíjení interaktivity. Pozitivní vliv center se ještě zvyšuje, pokud funguje spolupráce mezi centry a školami. „Úspěšná centra se stala příkladem dobré praxe, jímž by se mohly inspirovat i tradičnější instituce jako třeba planetária,“ řekla místopředsedkyně výboru pro vzdělávání a vědu Eva Syková.

...

Veřejná správa | 9.4.2015 | Str. 3