Zlepšit systém financování, využívání špičkových přístrojů a dlouhodobou péči

Domnívám se, že zdravotní péče je u nás jedna z nejlepších, zvláště pokud se týče provedení zákroků. Lékaři u nás jsou velmi dobří, zdravotnická zařízení až na výjimky také. Je však třeba dovyřešit otázky kolem fungování pojišťoven a možnosti pacientů připlácet si na lepší péči, zefektivnit využívání drahých přístrojů a vybavení na špičkových pracovištích. Mezeru vidím v péči o seniory a o pacienty, kteří potřebují po vážných onemocněních či úrazech dlouhodobou odbornou péči a pomoc.