Životní milníky

  • Od listopadu roku 2016 je místopředsedkyní senátního výboru pro záležitosti Evropské unie.
  • Od listopadu 2012 je místopředsedkyní senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.
  • V říjnu 2012 se stala členkou Senátu PČR za volební obvod 20 - Praha 4.
  • Od roku 2001 byla třikrát zvolena ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Tuto funkci zastávala až do závěru května roku 2016. Byla rovněž předsedkyní Rady instituce. Současně s vědeckou dráhou přednáší na lékařských fakultách a věnuje se výchově postgraduálních studentů. S pacienty se setkává zejména ve FN Motol.
  • V letech 2000-2011 vedla Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad UK.
  • V roce 1996 založila a až do roku 2012 vedla Ústav neurověd 2. lékařské fakulty UK, který sídlí ve FN Motol.
  • Od roku 1991 působí jako vedoucí Oddělení neurověd v Ústavu experimentální medicíny AV ČR.
  • V roce 1983 založila Laboratoř neurohumorálních regulací v Ústavu fyziologických regulací ČSAV, kterou vedla do roku 1990.
  • V letech 1970-1983, již během studia medicíny, pracovala ve Fyziologickém ústavu AV ČR v Praze 4 - Krči a publikovala několik prvních prací v oblasti neurověd. Pokračovala zde v práci vědeckého pracovníka.

 Podrobný životopis naleznete na stránkách Ústavu experimentální medicíny AV ČR.