Žaloba proti prezidentovi Václavu Klausovi

Pokládám za potřebné komentovat dění na dnešní schůzi Senátu a zejména to, proč jsem se spolu s 37 dalšími senátory rozhodla hlasovat pro návrh na podání žaloby proti presidentovi republiky. Dovolte mi zdůraznit, že cílem podání ústavní žaloby proti presidentu republiky Václavu Klausovi není a nebylo dehonestovat pana presidenta. Alespoň já tuto ambici nemám a ostatní senátoři, kteří podepsali návrh, jistě také ne. Využíváme pouze našeho ústavního práva obrátit se na Ústavní soud, aby přezkoumal, zda president nezneužil svých pravomocí.

Chceme ukázat občanům, že jsme poslední pojistka, sbor zodpovědných reprezentantů občanů, který chce dnes a bez politického podtextu, reagovat na činy Václava Klause. K jeho činům týkajících se ratifikací smluv a nejmenování soudců byla jen poslední kapkou letošní amnestie. Celému národu tento čin a jeho pozadí zůstaly neobjasněny, pouze jsme slyšeli, že i po všech protestech by pan president stejnou amnestii vyhlásil znovu. Co víc, za jakých okolností připodepsal náš premiér amnestii nevíme vůbec.
Nevybíravé a žlučovité útoky na nás senátory signatáře nedehonestují nás, ale ty co na nás útočí. Těmi pravděpodobně cloumá nervozita a obavy o jejich politický osud. Navzdory útočníkům nám tisíce občanů vyjadřují podporu a díky, vidí v nás poslední zastánce nejen demokracie, ale především svých práv, která pan president a předseda vlády pošlapali.
Možná náš návrh neprojde, žaloba nebude ústavním soudem kladně vyřízena, možná pan president Václav Klaus není velezrádce. V každém případě je to arogantní člověk, který tvrdošíjně obhajuje svoje chyby v oblasti ratifikací smluv, ignoruje rozsudek Nejvyššího správního soudu, nejmenuje soudce a stále obhajuje svoji bezprecedentní amnestii, která osvobodila stovky tunelářů, lidí obviněných z úplatkářství a zpronevěr a další vážné zločince.
Domnívám se proto, že ať už bude verdikt Ústavního soudu jakýkoliv, návrh senátorů Parlamentu České republiky je správný a vejde nesmazatelně do dějin. Tato naše iniciativa nepoškodí obraz České republiky v zahraničí, jak se někteří vyjádřili, spíše naopak. V demokratických zemích svým politikům nic neodpustí, viz například vynucené odstoupení německého presidenta Christiana Wulffa, nebo presidentů Maďarska či Litvy. Myslím, že to tyto země nepoškodilo, naopak, to že dokázali přiznat chybu svých představitelů je velmi čestné. Je pro mne důležité, že občané budou mít důvod vážit si toho, že mají Senát - druhou komoru Parlamentu České Republiky, Senát, který stojí vždy za jejich zákonnými právy. Proto jsem dnes hlasovala pro návrh na ústavní žalobu proti presidentu republiky Václavu Klausovi.
Aktualizováno: 04.03.2013 – Admin Administrator
Vytisknout