Zajistit dostupnost péče

Všichni lidé v naší společnosti mají právo na kvalitní zdravotní péči. Ať už je člověk bohatý nebo chudý, mladý nebo senior, náš stát mu musí zaručit odpovídající a včasné ošetření. Zdraví nemůže být považováno za standardní zboží či službu na trhu! Nesouhlasím s poplatky ve zdravotnictví (u lékaře a v lékárnách za recept) u sociálně slabších skupin, t.j. u dětí a seniorů, a podpořím návrhy zákonů, které poplatky u těchto skupin obyvatel výrazně omezí.