Z XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., která se dnes vedle své vědecké činnosti zabývá oblastí vědní politiky i na půdě Senátu ČR, vystoupila na sněmu AV ČR se svým příspěvkem věnovaným zejména podpoře evropských fondů pro Prahu. Zdůraznila, že ústavy a vysoké školy, které zde působí, mají zásadní vliv na rozvoj celé české vědy, a měly by proto být zohledněny při rozdělování státních prostředků; v tomto bodu tedy v podstatě podpořila názor rektora UK.
Z pohledu biomedicínckého výzkumu pak zmínila také činnost vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která by měla podobně jako GA ČR projít kritickým zhodnocením. Důvodem je mimo jiné, že by v ní měli působit nejen zkušení manažeři, ale také osobnosti s nezpochybnitelným kreditem ve vědeckém světě. V diskusi pak došlo ke shodě názorů všech přednášejících v tom, že tři zásadní pilíře rozvoje a podpory vědy v ČR tvoří AV ČR, vysoké školy a Asociace výzkumných organizací (AVO).

...

Zdravotnictví a Medicína | 5.5.2014 | Strana 18 | Jaroslava Sladká

Celý text: http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/z-xliv-zasedani-akademickeho-snemu-av-cr-475291