Vystoupení ke Zprávě Komise "Rozvoj zařízení péče o děti předškolního věku v Evropě"

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážení přítomní,

mám tady sice poměrně dlouhý příspěvek, ale rozhodla jsem se, že ho opakovat nebudu, protože už jsem tady na toto téma vystoupila jednou, a pan předseda našeho výboru i pan předseda druhého výboru i pan ministr tady shrnuli celou problematiku tak, jaká skutečně je.

Ještě bych k tomu dodala, že zpráva Komise, kterou dnes projednáváme, skutečně nevyznívá pro ČR příznivě, protože my patříme mezi členské státy, kde není dostatečně podporována a rozvíjena předškolní péče. To je zřejmé. Ale například podíl dětí mladších tří let navštěvující zařízení předškolní péče nedosahuje ani 5 %. A to má skutečně závažné negativní dopady, mimo jiné i v oblasti hospodářské, sociální a demografické. Nedostatek míst v zařízeních předškolní péče je jednou z příčin toho, že zejména vzdělané ženy mají méně dětí. A v pozici vlády se hovoří o svobodě volby. Neměli bychom však přehlížet, že pro velké množství českých žen s dětmi v předškolním věku je tato svoboda čistě abstraktní.

Dále bych tady opakovala, co už tady bylo několikrát řečeno. Je toho hodně. Ale k usnesením bych měla jeden návrh. Myslím si, že nepodpořit stanovení závazných kvantitativních cílů pro počty dětí v předškolním zařízení skutečně nikam nepovede. My naopak musíme podpořit závazné kvantitativní cíle, které chceme dosáhnout. Pokud je nebudeme mít a potom nebudeme hledat cesty, jak je uskutečnit, tak k tomu možná ještě v příštích 20 letech pořád nedojde. A my se zařadíme jako ČR k těm zemím, které jsou na tom dnes už nejhůř, nebudeme se zlepšovat a budeme se přibližovat Orientu a ne Evropské unii.

Proto bych doporučovala, abychom jak my, tak na vládní úrovni skutečně stanovili kvantitativní cíle, kterých chceme dosáhnout, tj. ty, které jsou například v Barcelonských cílech. Děkuji za pozornost.

15. schůze Senátu | 1. den schůze | 30.10.2013 | 12:46:33 - 12:49:00
Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=9&S=&PID=265&ORG=Sen%E1t