Vystoupení ke Sdělení Komise "Investiční plán pro Evropu"

Vážený pane předsedo, vážení přítomní,

já bych chtěla samozřejmě poděkovat paní ministryni za to, že nás tady seznamuje velmi stručně s tím, co by mělo tedy nastat.

Já se touto problematikou musím také zabývat jako 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Projednáváme tuto problematiku částečně nebo z velké části rovněž opakovaně, téměř každý týden.

Tady je celá řada prostředků, které tedy bychom měli rozdělit, managovat, spolufinancovat.

Musíme si uvědomit, což je pro mě tedy velký problém, a bylo by dobré, kdybyste se k tomu mohla, paní ministryně, vyjádřit, že tady do té oblasti, kdy dostaneme velké prostředky, musí ovšem přijít celá řada prostředků, tedy obrovská částka z veřejných výzkumných zdrojů nebo z veřejných zdrojů, pardon. Kofinancování je poměrně nákladná záležitost, s kterou se na příští léta z hlediska ministerstva financí asi bude muset počítat.

Já bych se tady chtěla ještě zastavit u jedné věci a zeptat se na ni. Ten výběr těch projektů, už to tady bylo zmíněno, je strašně důležitá záležitost. Protože těch projektů bude tolik, a tak, jak jsem viděla některé harmonogramy, které jsou vypsané, tak to prakticky bude probíhat každý 3. měsíc nový program, nebo ještě více, tak kdo to vlastně bude managovat, kde je ta kapacita těch lidí, kteří to budou tedy hodnotit, kde jsou tedy ti experti, kteří budou ty projekty posuzovat.

Já jsem slyšela, nevím, jestli je to pravda, že to musí být stabilní lidé někde, v nějaké instituci. Tudíž třeba na ministerstvu průmyslu a obchodu, to vypadá, že to bude, že tam bude nějakých 300 lidí, kteří to budou hodnotit, aniž by v podstatě například té problematice třeba skutečně rozuměli. Ne všemu budou rozumět. Tam nastává takový problém, jestli tedy bude připuštěno to, aby ti externí posuzovatelé potom ty projekty mohli posoudit.

Takže to je otázka, kdo, s jakou kapacitou a jak dobře ty projekty bude vybírat. Protože to nejsou jenom peníze z Evropské unie, ale jsou to peníze, obrovské částky, i z veřejných zdrojů, které do těch projektů půjdou.

Další problém je tam ten, že tak, jak jste se i zmínila, je to vlastně otevřeno především pro průmyslovou sféru nebo pro soukromou sféru. Pokud tedy, já mluvím za vědu, výzkum a inovace, tato průmyslová sféra si má zadávat pouze smluvní výzkum u veřejných výzkumných institucí. To se samozřejmě liší od toho, co bylo předtím, protože předtím tady bylo to partnerství a ty peníze na ten projekt přicházely i na naše výzkumné instituce, vysoké školy apod. To se teď říká, že to nebude možné, a přitom jste to také zmínila. To si myslím, že, nevím, jestli je tady nějaká možnost nějakého vyjednání nebo nastavení těchto podmínek, jak to vlastně bude fungovat. Protože, myslím si, že to je v neprospěch těch inovací a toho, co z toho má vzniknout, že ty veřejné výzkumné instituce tady budou dělat nějaký smluvní výzkum. To oni totiž nebudou chtít dělat, nebudou to dělat pořádně a myslím si, že z toho nebude ten výsledek, jako když to byly partnerské instituce.

My tady máme agenturu, kterou jsme zřizovali velmi nákladně, která má obrovský význam, ať už funguje dobře, nebo špatně, je to Technologická agentura. Technologická agentura přidělovala projekty pro průmyslovou sféru a veřejné výzkumné instituce ve spolupráci. Tam není jasná také ta role této agentury, vzhledem k ministerstvu průmyslu a obchodu, jak vlastně tady využije se potenciál obrovského množství lidí, kteří pro Technologickou agenturu pracují. Rovněž je tady rozsáhlá diskuse o tom, jak prostředky, které ta Technologická agentura dostává a které se v podstatě vyplácí, si osobně já myslím, tak že by jí měly být nějakým způsobem odebrány, což by vlastně tedy úplně zničilo podporu těch veřejných výzkumných institucí.

Dále je tady problém, že velmi málo těch projektů, alespoň tak, jak jsem byla informována, které tedy budou přidělovány nějakým systémem na ministerstvu průmyslu a obchodu, nejsou prakticky pro Prahu. Vůbec nejsou pro Prahu, za což se bojovalo.

Pro Prahu se podařilo získat jinými cestami velmi malé množství prostředků. Některé budovy tady v Praze chátrají, a stavějí se přitom centra, která nemají dostatečné lidské kapacity, kde v různých lokalitách, myslím si, že pokud se staví v Brně, v Plzni, je to v pořádku, je to v pořádku samozřejmě i jinde, ale abychom za každou cenu hledali každé malé město, kde by se zase měly peníze užívat z hlediska toho, že mají jít do regionů, tak si myslím, že tady je velká chyba, že se nepodaří víc peněz dostat do – ať už je to průmyslová, nebo neprůmyslová sféra, taky do Prahy.

To je tak asi zatím všechno. Myslím si, že v budoucnosti těch otázek bude hodně, ale jestli byste se k některým z nich mohla vyjádřit.

Děkuji za pozornost.

10. období | 6. schůze | 1. den | 25.2.2015 | 10:56:26 - 11:03:01
Zdroj: http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=10&S=6&PID=265&ORG=Sen%E1t