Vystoupení k petici za zachování základních škol praktických

Vážená paní předsedající, vážení petenti, vážený pane ministře, vážení kolegové, už jsem se nechtěla do diskuse vkládat, protože prakticky všechno tady bylo řečeno. Přesto mi dovolte několik poznámek.

Skutečně si myslím, že zachování základních škol praktických je nesmírně důležitá věc a že bychom to měli podpořit všemi silami. Z několika důvodů. Vůbec nesouhlasím s tím, že se tady jedná o nějakou rasovou segregaci atd. To tady bylo všechno řečeno. Bylo řečeno, jaké děti takovéto školy navštěvují. Bylo řečeno, jak je to pro ně prospěšné atd.

Já bych z hlediska neurofyziologa ráda řekla, že pro děti, které nastupují do základní školy, je jedním z nejdůležitějších, aby se cítily dobře a aby se cítily dobře. Protože to potom modifikuje celé jejich chování až do dospělosti. Jestliže nemají pocit, že jsou úspěšní a že mohou soutěžit s ostatními dětmi ve třídách, tak to potom nakonec vede až ke kriminalitě v tom nejhorším dopadu atd. Je potřeba v těchto školách, aby tyto děti, které nemůžou natolik soupeřit, aby byly úspěšnými v kolektivu dětí, můžeme říci v uvozovkách "normálních", tak je potřeba, aby v nich škola vychovávala to, že jsou úspěšní. To mohou dělat jedině v kolektivu podobných děti, které se v základní škole praktické nacházejí. Aspekt toho, že mají uznání za to, jak se ve škole učí a co tam dělají, je skutečně jeden z nejdůležitějších aspektů. Potom mají snahu se něco naučit a něco dokázat. Jinak to nezískají. V "normální" škole, v "normální" konkurenci žijí vlastně tu nejovlivnitelnější periodu svého života, kdy se vytváří všechny jejich mozkové funkce – od pěti do dvanácti let, tak ony zažívají frustraci, a to se potom projeví na celém jejich dalším životě.

Proto je to, když takové školy fungují, dobře. Je to nesmírně záslužné. Rušit je, by bylo zásadně špatné. Samozřejmě zde platí vše, co bylo řečeno, že péče by měla začít dříve, že by měla začít v mateřských školách, že by měla být po škola ještě prodloužená; až po dopady do rodin. Ale to je zase mnohem lépe uchopitelné v praktických školách nežli ve škole "normální", kde zase pro to nejsou podmínky.

Doporučovala bych z tohoto hlediska, abyste podpořili tuto petici o zachování základních škol praktických. Děkuji.


6. schůze Senátu | 2. den schůze | tisk 35 | čas 15:21:44 - 15:25:03
Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=9&S=&PID=265&ORG=Sen%E1t