Vystoupení k novele zákona o vysokých školách

Vážený pane předsedo, vážení přítomní. Chtěla bych na vás také apelovat, abyste podpořili tento zákon, protože to, abychom se tady bavili o středoškolačkách a jiných a jiných ženách, není vůbec relevantní, mluvíme tady o vysokoškolském zákonu. To tedy za prvé.

Za druhé. Už tady bylo řečeno, že je zcela běžné, že naše vysokoškolačky mají jedno dítě, nebo vysokoškolsky vzdělané rodiny mají jedno dítě a že právě ta Eržika jich má tedy devět.

Ale my se přece chceme dostat někam jinam. A je tady celá řada vysokoškolsky vzdělaných manželství, kde chtějí mít dvě nebo tři děti, a ve skutečnosti jim to vlastně kariérní řád neumožňuje. A toto je jenom taková drobná pomoc k tomu, aby se tato situace zlepšila.

Chtěla bych paní předkladatelce samozřejmě také poděkovat, ale bylo tady řečeno, jestli jste si nevšimli, že se to týká i postgraduálních studentek, protože studentky dělají své doktoráty Ph.D. A i tam to prodlužuje jejich věk. Pak by se k dětem dostaly až v 35 letech.

Je tedy velmi důležité to podpořit. A říkat, že máme předělat celý vysokoškolský zákon, je sice pravda, a celá řada věcí se nám v něm nelíbí. Ale to neohrožuje to, abychom schválili tuto dílčí záležitost, která nebude příliš nákladná a která velmi prospěje.

V jiných zemích dokonce i ženám, které mají třeba granty z grantových agentur, jsou tam dávány dokonce prostředky navíc, aby měly pečovatelky o děti, nebo mohou přerušit i tyto grantové přihlášky, což u nás by bylo báječné a je to vize, ke které se asi hned tak nedostaneme. A bez podpory těchto vysokoškolských rodin jsou pak ohroženi i muži, kteří potom v určité době přejímají velkou starost o rodiny. A když budou mít tuto pomoc, tak to pomůže celé rodině.

Pánové, neberte to tak, že je to jenom něco pro ženy, ale je to i pro muže a pro celé tyto rodiny.

Já bych opravdu doporučovala po práci, která do toho byla vložena, abychom to schválili. My jsme připomínky na výboru kladli, ale pak se nám zdály nicotné proti tomu, jak tento zákon pomůže situaci, jak byla tady vysvětlena. Děkuji.4. schůze Senátu | 1. den schůze | 30. 1. 2013 | 19:59:12 - 20:01:55
Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=9&S=&PID=265&ORG=Sen%E1t