Vystoupení k novele zákona o sociálních službách

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové. Já nebudu mluvit dlouho, protože už vše tady prakticky bylo řečeno. Ale chtěla bych upozornit... Zaprvé bych chtěla paní ministryni poděkovat. To už se tady stalo. Je to velmi důležitá novela zákona, protože s těmi pacienty se velmi často také setkávám, vím, jaké mají problémy.

Já bych chtěla upozornit na dvě věci, které je zásadní řešit, a to aby ti pacienti dostali ten příspěvek velmi brzy, aby to netrvalo dlouho, kdy jim není přiznán a oni v té době opravdu mají veliké potíže. Mohou se také vracet do těch zdravotnických zařízení proto, že tu péči nemají, ačkoli by tam nemuseli být v rámci té nemocnice nebo toho zdravotnického zařízení, mohli by o ně pečovat doma. Ale z toho důvodu, že ten příspěvek nemají, tak se tam mnohem častěji vracejí, a tím se zvyšují ty náklady na zdravotnictví.

A druhá věc, která mě trochu trápí, je, že někdy lidé, kteří nemají rodinu, která by o ně mohla pečovat, tak se dostávají do zařízení různých poskytovatelů. Byli jsme svědky toho, že některá ta zařízení nefungují tak, jak by měla, že tam ti lidé trpí, není jim tam dána taková péče, jako by jim měla být dána. Tady si myslím, že by se měla skutečně uplatňovat důsledná kontrola toho, v jakých zařízeních ti pacienti jsou, nebo ti nemocní jsou, postižení jsou, kdo je smí provozovat a za jakých podmínek. Takže jestli paní ministryně na to odpoví, jestli taky v tomto směru bude uplatňována důsledná kontrola pro tyto provozovatele těch zařízení.

Děkuji. 

10. období | 24. schůze | 2. den | 26.05.2016 | 19:13:20 - 19:15:24 

Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=10&S=24&PID=265&ORG=Sen%E1t