Vystoupení k novele zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, kolegyně. Já chápu paní kolegyni Terelmešovou, ale přesto bych na vás apelovala, abychom tento zákon schválili ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, a to z důvodu, že ho chápu tak, že se jedná o nápravu jistě nikým přímo nezamýšlené komplikace života nezletilých osob se zdravotním postižením a jejich rodičů, vyplývající ze současného účinku nového občanského zákoníku a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Jak již bylo řečeno, jedná se zejména o případy, kdy má nezletilé dítě s postižením nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku v podobě motorového vozidla, úřad práce rozhodne o přiznání příspěvku, rodiče dítěte zakoupí vozidlo, ale poté jej nemohou používat, protože jej registr vozidel odmítne zapsat do registru silničních vozidel, jestliže mu nebyl předložen souhlas soudu s pořízením vozidla.

Z pohledu zákona je totiž vlastníkem vozidla samo dítě – a pořízení vozidla nepředstavuje běžnou záležitost týkající se jmění dítěte. S pořízením vozidla by tedy nejprve měl souhlasit soud.

Takovýto požadavek je ovšem v praxi zcela nadbytečný a pouze zatěžuje rodiče i soudní systém. Nadbytečné je to především proto, že z logiky věci nelze očekávat záporné rozhodnutí soudu. Nezletilé dítě s postižením vozidlo nepochybně potřebuje a jeho pořízení je tudíž v jeho nejlepším zájmu. Věřím, že se všichni shodneme na tom, že je velmi žádoucí uvedený problém co nejdříve vyřešit a alespoň trochu tak usnadnit nelehký život rodin, které pečují o dítě s postižením. Tyto rodiny si zaslouží naši úctu a podporu.

Doporučuji vám, jak už jsem řekla, abyste předložený návrh schválili ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, aby mohl neprodleně platit.

Ostatní doprovodné věci, které by možná v tom zákoně měly být, by asi měly být řešeny separátně.

Děkuji.
10. období | 20. schůze | 1. den | 16.03.2016 | 16:01:18 - 16:03:34

Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=10&S=20&PID=265&ORG=Sen%E1t