Vystoupení k informaci vlády o pozicích na jednání Evropské Rady

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vážení kolegové,

já bych se jenom krátce ráda chtěla připojit k tomu, co řekla paní místopředsedkyně Alena Gajdůšková. Já si myslím, že skutečně toto je jeden z nejdůležitějších úkolů, který před námi stojí, využít zbývajících peněz nebo zbývajících a nových možností, které skýtá Evropská unie pro podporu těchto základních záležitostí.

Já bych se ráda vyjádřila k vědě, vzdělávání a k projektu Horizont 2020. Tady bude 17. října konference, mezinárodní konference, pořádaná v ČR, kde přijedou úředníci EU, přijedou někteří vědci. Naši vědci se toho zúčastňují a budou tady nastíněny kroky, jak toho dosáhnout. A to, co paní místopředsedkyně říká, abychom do toho široce zapojili politickou reprezentaci, ministerstva, vládu a vědce, je velice důležité, abychom spojili síly k tomu, abychom tyto prostředky využili co nejlépe ve prospěch jak vědy, tak i inovační politiky.

My jsme nedávno otevírali velkou infrastrukturu nedaleko Prahy, která se nazývá BIOCEV, a kde právě dojde k novému pojetí zpracování vědeckých výsledků, kde bude od základního výzkumu až po inovační možnosti veliký prostor. Vedle se otevírá další infrastruktura na okraji Prahy, což je Superlaser ELI v Břežanech atd.

My bychom se měli snažit i tady v pražském regionu více využít těchto prostředků, protože tady jsou veliké kapacity. My jsme hodně teď investovali ve městech, jako je Olomouc a Brno Plzeň, tam jistě budeme investovat dále, ale měli bychom se soustředit na obrovské kapacity, které máme v Praze.

Tady už byla diskuse o zdravotnictví, jaké tady máme nemocnice, jaké máme velké kapacity v tomto směru. My tady máme i obrovské kapacity ve vědě, a myslím si, že nevyužít toho právě v těchto projektech by byla veliká chyba.

Já jsem tedy proto považovala za důležité to tady připomenout, že je to naším úkolem v příštích letech, a že se musíme soustředit na to, abychom tyto infrastruktury, které tady jsou, skutečně využili. Využili k tomu praktickému dopadu, které by mohly mít, což je samozřejmě k získávání nových poznatků, k inovacím, ale i ke vzdělávání a k zaměstnávání mladých lidí. Děkuji za pozornost.

14. schůze Senátu | 1. den schůze | 09.10.2013 | 16:06:21 - 16:09:13
Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=9&S=&PID=265&ORG=Sen%E1t