Vystoupení k Návrhu senátního návrhu zákona na změnu zákoníku práce

Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové,

ráda bych vás požádala o podporu tohoto senátního návrhu zákona, protože jsem byla jednou z těch, která je mezi předkladateli, a to z důvodu, které už tady víceméně vysvětlil pan senátor Škromach. Ale přesto bych to chtěla ještě zopakovat a myslím si, že není pochyb o tom, že ta změna zákona, kterou byl zrušen nárok na náhradu mzdy či platu v prvních 3 dnech pracovní neschopnosti, tedy byla zavedena ta karenční doba, byl prosazen jako součást úsporných opatření na straně veřejných rozpočtů.

Dalším argumentem pro tuto úpravu bylo tvrzení o údajném zneužívání pracovní neschopnosti ze strany zaměstnanců. Nejsem proti racionalizaci hospodaření, ani proti zpřísnění pravidel hry, pokud jsou potřebné. Ale zvolené prostředky v tomto případě podle mého názoru nebyly správné. Věc má nejen sociální aspekty, ale i rovinu zdravotnickou, jak už tady bylo řečeno, proto se k tomu vyjadřuji. Zákon, který fakticky motivuje zaměstnance, aby nemoc řádně neléčil, nebo aby kvůli nemoci čerpal dovolenou, nejen, že není rozumný, ale ve výsledku je i kontraproduktivní. Podporuje totiž vznik jiných nákladů v oblasti sociální a zdravotní péče, kterými jsou zatěžovány veřejné rozpočty.

Chápu, že zástupci zaměstnavatelů na úrovni tripartity zrušení karenční doby nepodpořili. Z jejich pohledu je každý okamžitý výdaj navíc špatný. Dopady na veřejné rozpočty v sociální a zdravotní oblasti se jich týkají pouze nepřímo a v delším časovém horizontu. Ve skutečnosti je ale pro zaměstnavatele také výhodnější, pokud umožní, aby i krátkodobé onemocnění bylo adekvátně léčeno. Předchází se tím nejen poškození zdraví jednotlivců, u nichž onemocnění již propuklo, ale i dalšímu šíření onemocnění na pracovištích, snižování výkonnosti ostatních zaměstnanců, prodlužování období zvýšeného výskytu některých onemocnění respiračních a alimentárních.

Nebudu dlouho hovořit, myslím si, že bychom se s tím ztotožnit měli. Nemůžeme se totiž jako zákonodárci řídit jenom přáními a domněnkami zaměstnavatelů. Naši voliči od nás očekávají, že budeme brát v úvahu právě delší časový horizont a širší souvislosti pravidel, která schvalujeme.

Žádám vás proto, abyste zaujali obdobně racionální postoj a podpořili další projednávání předloženého návrhu tohoto senátního návrhu zákona.

Děkuji.

10. období | 6. schůze | 1. den | 25.2.2015 | 12:35:13 - 12:38:03
Zdroj: http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=10&S=6&PID=265&ORG=Sen%E1t

***

Vážený pane předsedo, vážení přítomní,

vím, že se tady už opakujeme. Ale teď zazněla zásadní věc. Nevím, jestli někdo z vás se postaví před občany a řekne, že to není správně a že to tedy nepodporuje. Tak to veřejně řekněte, že to nepodporujete a že by lidé neměli mít v prvních 3 dnech nemocenské pojištění!

Já se totiž domnívám, že argumenty, které jsou tady uváděny, že se tím něco ušetří, nebo že to budou hlavně zneužívat a že bude u doktorů moc lidí, tak to se mi, já to zkracuji, už je hodně pokročilá doba, tak to se mi opravdu nelíbí! Protože si myslím, že to zneužívat nebudou, že stejně dostávají méně peněz. A stejně ti, kteří budou moci do práce jít nebo třeba pracovat z domova atd., tak to stejně nebudou zneužívat. Vždycky se najde samozřejmě pár lidí, kteří to zneužijí. Stejně dostávají málo peněz. A i to méně peněz je pro určitou skupinu obyvatel docela podstatná věc. Když to půjde, tak do práce chodit budou, a budou ležet třeba v noci atd. A to, že by chodily šílené davy k lékařům obvodním a že ti by s tím měli problémy, tak tenhle argument se mi opravdu vůbec nelíbí! Obvodní lékaři jsou tam proto, aby péči zajišťovali. Když to nebudou stačit, tak jich bude víc. Ale tohle si opravdu nemyslím, že je takový problém to udělat. Obvodní lékař, když má někdo chřipku, teplotu a teče mu z nosu a má červené oči, tak to stojí obvodního lékaře 5 minut... Tohle nepovažuji také za argument, kterým to můžeme zdůvodňovat.

Všichni tady ještě možná vystoupíme na podporu, nebo proti. Ale myslím, že by bylo opravdu zvláštní, i vzhledem k Ústavnímu soudu, jak se vyjádřil, kdybychom tady vlastně co nejdříve nenapravili situaci, která tady existuje.

Děkuji.

10. období | 6. schůze | 1. den | 25.2.2015 | 13:39:32 - 13:41:43
Zdroj: http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=10&S=6&PID=265&ORG=Sen%E1t