Vystoupení k Návrhu nařízení o Evropském fondu pro strategické investice

Vážený pane předsedo, vážení přítomní,

já se musím také ještě k tomu vyjádřit, i když velmi krátce. Myslím, že tady zazněly velmi dobré připomínky dnes k tomu a jsem za to velmi ráda. Hlavně bych chtěla znovu opakovat záležitost otázky základního výzkumu, který tady není tolik podporován, nebo neplánuje se z hlediska EU tak velká podpora a je tady i omezení Horizontu 2020.

Já jsem vždycky velký podporovatel inovací a myslím si, že tyto programy jako je Evropská unie nám nařizuje svým způsobem nebo jak jsou dohodnuty, jsou v pořádku. Na druhé straně si myslím, že národní politika se teď musí obrátit k tomu, abychom prostě věci, které nejsou pokryty tady z těch zdrojů anebo nebudou dostatečně pokryty, abychom se na ně teď soustředili více. Tady už dlouho se říká o navýšení prostředků na výzkum vůbec a na základní výzkum také, a tudíž tedy by měla souběžně tady se všemi těmito, bych řekla novými nástroji, se zamýšlet nad tím, jak navýšíme prostředky na základní výzkumy, jak navýšíme prostředky grantovým agenturám, jak navýšíme institucionální prostředky výzkumným institucím a podobně.

To si myslím, že je legitimní požadavek. Bez toho bychom zase za několik let sice možná tady zvýšili počet inovací, ale na druhé straně bychom měli daleko horší základní výzkum, a to si určitě nepřejeme, protože to je otázka celých generací tuto věc obnovit na evropskou úroveň.

Takže jenom bych paní ministryni požádala, aby tomu věnovali velikou pozornost, protože to se netýká tedy prostředků Evropské unie, ale samo současně s tím by tyto otázky měly být dofinancovány samozřejmě z národních zdrojů, a tak.

Děkuji za pozornost.

10. období | 6. schůze | 1. den | 25.2.2015 | 11:43:04 - 11:45:15
Zdroj: http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=10&S=6&PID=265&ORG=Sen%E1t