Vystoupení k Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, senátorky a senátoři,

já si nemohu odpustit ještě další aspekt této zaměstnanosti pro mladé lidi. To je iniciativa, kterou samozřejmě všichni jistě vítáme, je důležitá nejenom pro jejich další růst, ale pro celkovou ekonomiku ČR. Já bych chtěla upozornit na jednu věc, že mezi mladými lidmi právě se vyskytují také matky. A jsou to matky dětí, o které se musí starat a často jejich uplatnění na trhu brání především nedostatek školek. My jsme velmi špatně na tom, abychom těmto mladým matkám zajistili školky pro děti od 3 let. Víte, že německá vláda schválila zákon, že děti musí mít možnost být v předškolních zařízeních od jednoho roku. To je samozřejmě věc, která je možná u nás nedostižná, ale měli bychom na to myslet, že by to takto mělo být. Protože pro ty vysokoškolačky, od kterých chceme, aby měly jedno, dvě nebo i více dětí, což je pro naši populaci a pro její budoucí složení nesmírně důležité, pro jejich uplatnění právě na pracovním trhu je nesmírně důležité, aby měly možnost dávat děti do těchto předškolních zařízení třeba dvakrát týdně na půl dne, aby si mohly doplnit vzdělání. A tím se mohly právě mladé ženy uplatnit na pracovním trhu.

Já bych řekla, že to je jeden z nejdůležitějších nástrojů, jak právě ženám, které nemohou sehnat zaměstnání a nemohou se uplatnit na pracovním trhu, umožnili, aby se třeba rekvalifikovaly v době, kdy na to mají čas a kdy jsou třeba doma s malými dětmi. Já toto vidím tady nejenom v souvislosti s těmito iniciativami EU, ale i s jinými našimi budoucími zákony a s tím, na co bychom se měli soustředit. To je, upravit tady tu věc, která nás řadí někam mezi asijské státy, kde naše ženy nemají možnost dávat děti do školek včas, ani ve třech letech, natož dříve, a to si myslím, že je velmi znevýhodňuje. I když máme výhodu, že máme tak dlouhou mateřskou dovolenou – ženy si myslí, že to je výhoda, já si myslím, že to žádná výhoda není – tak nechme jim volbu. Ty, co budou ty tři roky doma, tak mají ten problém, že potom možná se neuplatní na pracovním trhu. Ale ty, co se chtějí uplatnit, mají vysokoškolské vzdělání, nebo dokonce ještě studují atd., já bych řekla, že stát má povinnost – povinnost, a měl by mít i zákonnou povinnost skutečně – aby tyto děti mohly chodit do předškolních zařízení.

Všechny staré studie, které ukazují, že pro malé děti není dobře, jsou špatné studie, byly vyvráceny, existuje mnoho nových vědeckých studií, které ukazují, že je prospěšné pro děti, pokud chodí do vhodných zařízení i v tak nízkém věku třeba na kratší dobu. Děkuji vám za pozornost a myslím si, že to s touto problematikou úzce souvisí.

12. schůze Senátu | 2. den schůze | tisky N 46, N 47, K 48 | čas 15:13:01 - 15:16:46
Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=9&S=&PID=265&ORG=Sen%E1t