Vystoupení k Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady

Vážený pane premiére, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si, pane premiére, na vás vznést následující dotaz, který se týká byť jiného tématu, a to je vzhledem k tomu, jak negativní dopad má na můj volební obvod oddalování stavby silničního okruhu kolem Prahy, a to zejména stavby 511 Běchovice-D1. Nemohu tedy nevystoupit a nezeptat se vás na některá fakta.

Považuji za podstatné, že se vláda snaží zabránit opakování procesu EIA u těch částí dopravní infrastruktury, které jsou pro Českou republiku životně důležité a které již měly být dávno dokončeny. Bohužel se to nakonec netýká klíčové součásti silničního okruhu kolem Prahy, tj. tedy stavby 511 Běchovice-D1. Chybí totiž územní rozhodnutí a není uzavřena ani projektová příprava. Ani není povolení EIA. Obyvatelé Prahy na ukončení tahanic kolem územního řízení čekají již více než deset let. Od od vydání původního stanoviska EIA uplynulo už téměř 14 let. Stavební povolení je v nedohlednu. Dopadá to především na obyvatele Prahy 4-Spořilova, tedy mého volebního obvodu, ohraničeného Jižní spojkou, ulicí 5. května a Spořilovskou, po nichž denně proudí tisíce těžkých nákladních vozidel. 

10. období | 26. schůze | 1. den | 17.7.2016 | 10:10:51 - 10:12:33 

Zdroj:  http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=10&S=26&PID=265&ORG=Sen%E1t

*** 

Ano, určitě, to se netýká zákona, to je můj dotaz, jestli mohu.

Panu předsedovi vlády jsem už psala. Prodlužování stavby vnitroměstské komunikace slouží pro tranzitní dopravu na úkor zdraví a kvality života obyvatel. A je to nepřijatelné ze zdravotnického i lidského hlediska. A proto tuto situaci považuji za natolik závažnou, že se v mém volebním obvodu začínám obávat i možných projevů občanské neposlušnosti, tak jak mi občané neustále píší.

Kromě pana premiéra jsem před půl rokem oslovila také komisaře pro životní prostředí Evropské unie pana Karmena Vellu. Z jeho odpovědi bylo zřejmé, že Evropská komise se soustřeďuje především na otázky souladu české a evropské legislativy. To znamená, že prostor pro jednání s ní není velký.

Oceňuji proto, že vláda v této věci se pokouší udělat, co se dá. Pokud jsme ale dopustili, že u některých klíčových staveb nebude se možné opakování procesu EIA vyhnout, je nezbytné pro ně zajistit financování z národních zdrojů. A takto bych se pana premiéra chtěla zeptat, protože se vyjádřil již v médiích, že by taková možnost tady byla, na financování této stavby z národních zdrojů a zda by v tomto případě mohla být tato stavby započata do roku 2019. Tyto dotazy neustále dostávám a proto bych se pana premiéra chtěla zeptat, jestli toto může potvrdit. A byla bych ráda, kdyby se tento záměr jednak potvrdil a jednak kdybychom mohli pravidelně dostávat informace jednak od vlády, a jednak od ministra dopravy, jak to vypadá s touto stavbou, která je samozřejmě jiná, než jsou ostatní stavby, které se již podařilo vyjednat. A proto vám děkuji za pozornost. 

10. období | 26. schůze | 1. den | 17.7.2016 |10:12:55 - 10:14:51 

Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=10&S=26&PID=265&ORG=Sen%E1t