Vyjádření prof. Evy Sykové k obviněním v souvislosti s aplikací kmenových buněk

Počátkem tohoto týdne jsem byla týdeníkem Respekt a pořadem České televize Reportéři ČT obviněna, že jsem za úplatu uskutečňovala neschválenou a fakticky neúčinnou experimentální léčbu amyotrofické laterální sklerózy (ALS). Tím jsem se měla dopustit nečestného jednání vůči nevyléčitelně nemocným pacientům. Nic z toho se nezakládá na skutečnosti.

Léčbu jsem osobně neuskutečňovala. Pacientům ji podávali ošetřující lékaři. Stalo se tak buď v rámci schválené klinické studie na základě předem stanovených kritérií, anebo z rozhodnutí ošetřující lékaře, jestliže se jednalo o výjimečné použití neregistrovaného přípravku podle zákona o léčivech. Příslušnou klinickou studii jsem nevedla. Realizovala ji společnost Bioinova. Léčbu zkoušeli lékaři Fakultní nemocnice v Motole. Záležitost se tedy přímo netýká Ústavu experimentální medicíny AV ČR, který jsem dosud řídila, ani mého vědeckého týmu. Financování bylo zajištěno z více zdrojů společností Bioinova a částečně také spolkem Buněčná terapie.

K léčbě nedošlo v rozporu se zákonem. V několika případech se na mne osobně, případně na spolek Buněčná terapie, v jehož čele stojím, obrátili nevyléčitelně nemocní pacienti, jejich známí a příbuzní s prosbou o pomoc. V dobré víře jsem jim poskytla informace o možnosti výjimečného použití neregistrovaného léčivého přípravku podle zákona o léčivech, nebo zařazení do klinické studie společnosti Bioinova. Ani v tomto případě jsem o léčbě nerozhodovala, ani ji neprováděla. Zákon jasně stanoví, že takovou kompetenci má výhradně ošetřující lékař. Tím jsem nikdy nebyla a nemohla být, protože se věnuji medicínskému výzkumu, nikoli lékařské praxi.

Léčba nebyla poskytována za úplatu. Došlo pouze k tomu, že někteří pacienti či jejich blízcí věnovali dar na podporu výzkumu prostřednictvím spolku Buněčná terapie. Spolek Buněčná terapie finančně podpořil úhradu části nákladů na výrobu kmenových buněk i pro některé z dárců. Výroba potřebných kmenových buněk byla zajištěna společností Bioinova, protože ta k tomu má jako jediná v ČR oprávnění od SÚKL. Shodou těchto okolností mohlo dojít k situaci, která je zpětně vykládána jako úhrada za léčbu. V zájmu vyloučení jakýchkoli pochybností spolek Buněčná terapie oslovil všechny dárce, u nichž bylo dodatečně zjištěno, že byli zařazeni v klinické studii, a nabídl jim, že jim jejich dar bude vrácen. Osobně jsem od pacientů, od spolku Buněčná terapie, ani od společnosti Bioinova žádné finanční či jiné výhody nikdy nepřijala. Naopak jsem společně s dalšími členy mé rodiny spolku Buněčná terapie darovala 300 tis. Kč z vlastních prostředků.

Nebyla poskytnuta neúčinná léčba. Již v době zahájení klinické studie realizované společností Bioinova byly k dispozici důkazy o pozitivním vlivu kmenových buněk na zpomalení progrese ALS. V renomovaných odborných časopisech publikované vědecké studie ukazují, že aplikace kmenových buněk u pacientů s ALS je bezpečná, přináší pozitivní efekt v podobě zpomalení rychlosti postupu onemocnění. Podle dat, která máme nyní k disposici, se podařilo celé řadě pacientů, jimž byly podány kmenové buňky, zpomalit rychlost postupu onemocnění o 3 a u některých až o 6 měsíců. Mnozí z nich byli vděční za každý den kvalitnějšího života navíc. Proto jsem považovala za svou povinnost jim zprostředkovat pomoc.

Od počátku kauzy jsem měla podezření, že nesouvisí ani tak se zájmem o pacienty s ALS, ale spíše se snahou mých protivníků z akademické i podnikatelské sféry dosáhnout mého odchodu z veřejného života. Můj dojem potvrdily texty Martina Uhlíře zveřejněné v pondělí 30. května na webových stránkách Respektu a iHNed.cz i následný vývoj v uplynulých dnech. Svého členství v Radě pro výzkum, vývoj a inovace jsem se vzdala na žádost předsedy vlády. Odstoupila jsem také z funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, abych ochránila jeho pověst i obraz Akademie věd jako takové. Nevidím ale žádný důvod k tomu, abych se vzdala také svého senátorského mandátu. S celou kauzou nijak nesouvisí a vykonávám jej poctivě. Utvrzuje mne v tom také podpora, kterou mi vyjádřil pan prezident Zeman, kolegové v Senátu, pacienti, jejich příbuzní a mnozí další občané.