Veřejná sféra má letos pět královen

Vědkyní kvůli špatnému kádrovému profilu

Je jedním z nejvíce citovaných českých vědců a vůbec nejvíce zmiňovanou vědkyní - ženou. "Zásadní pro mne bylo dosažení nových vědeckých výsledků mého oddělení v oblasti výzkumu onemocnění mozku a míchy, výzkumu kmenových buněk a také to, že náš výzkum začíná pronikat k pacientům," odpovídá politička a vědkyně Eva Syková na dotaz, co ve své práci považuje za nejdůležitější. Zároveň dodává, že je pro ni zásadní fakt, že se snaží pomoci pacientům s neléčitelnými onemocněními a rozvinout celospolečenskou diskusi na téma regenerativní medicína a léčba pomocí kmenových buněk.

Přitom Eva Syková původně vědkyní ani být neměla. Jak sama přiznává, její cesta k medicíně byla ovlivněna náhodou. "Dnes říkám, že jsem měla štěstí," tvrdí. Po gymnáziu se totiž z politických důvodů nedostala na vysokou školu. "Maminka tehdy pracovala na lékařské fakultě, a tak věděla o existenci závodní školy práce pro laborantky při ČSAV. Tam byla naděje, že po několika letech praxe obdržím doporučení na VŠ," vzpomíná Syková. A skutečně dostala výborné doporučení, dveře do světa medicíny se jí konečně otevřely.

Těžištěm vědecké práce Evy Sykové je výzkum chorob mozku a míchy a výzkum kmenových buněk. Světově uznávaná odbornice vede Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR a je například Manažerkou roku 2011. Nyní je oceněna mezi TOP 5 ženami veřejné sféry za oblast vědy.

Kromě vědeckého bádání zastupuje Eva Syková od října 2012 občany Prahy 4 v Senátu Parlamentu ČR. Zaměřuje se zejména na politiku v oblasti vědy a vzdělávání, životního prostředí, zdravotnictví a sociální péče. Od března 2013 je poradkyní předsedy vlády pro vědu a výzkum. V září 2014 se stala členkou a 1. místopředsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Hospodářské noviny | 27.11.2014 | Rubrika: Příloha - 25 žen českého byznysu | Strana 48 | Autor: Kateřina Adamcová

Zdroj: http://archiv.ihned.cz/c1-63175760-verejna-sfera-ma-letos-pet-kraloven