Podpora vědy a výzkumu

Akademická obec bývá kritizována, že neustále zdůrazňuje finanční stránku vědecké práce. V ČR k tomu však skutečně je pádný důvod. Nadprůměrných výsledků nelze dosahovat za trvale podprůměrných podmínek. Kromě financí je však důležité i to, aby existovala a byla naplňována smysluplná strategie podpory výzkumu na národní úrovni.

V zemích OECD dosahují dnes výdaje na vědu v průměru 2,4 % jejich HDP. Ve skandinávských zemích s dobře prosperující ekonomikou je to dokonce 3 – 4 % HDP. Současná vláda ČR ve svém programovém prohlášení ze 4. srpna 2010 se konkrétnímu finančnímu závazku vyjádřenému v procentech HDP vyhnula. Podle údajů ČSÚ bylo v roce 2011 na vědu a výzkum vynaloženo celkem 1,87 % HDP, přičemž vláda sama vynaložila 0,69 % HDP. Oproti roku 2010 objem výdajů sice o pětinu vzrostl, ale přírůstek zajistily svými investicemi soukromé firmy, jednak došlo k výraznému nárůstu podílu zahraničních zdrojů (v souvislosti s čerpáním z fondů EU).