Udržitelný rozvoj není možný bez vědy a inovací

Koncept udržitelnosti bývá obvykle spojován s environmentálními problémy, jako je nakládání s přírodními zdroji či globální změny klimatu, a ekonomickými výzvami, které s těmito problémy souvisejí, nebo vyplývají z transformace, jíž postindustriální společnosti procházejí v důsledku digitalizace, robotizace a materiálové revoluce.

Mezi základní předpoklady úspěšného vyřešení environmentálních i ekonomických výzev současnosti patří rozvinuté znalostní odvětví. Jeho definice se různí. Podstatné je, že vzniká osamostatněním činností týkajících se tvořivého zacházení se znalostmi, informacemi a inovacemi od sféry služeb. To, jaký prostor tyto vysoce kvalifikované činnosti v ekonomice získají, určuje rozsah a dynamiku jejího rozvoje...

Česká pozice | 18. 4. 2016

Celý text: http://ceskapozice.lidovky.cz/udrzitelny-rozvoj-neni-mozny-bez-vedy-a-inovaci-fug-/tema.aspx?c=A160415_000316_pozice-tema_lube