Transparentní stavební řízení

V posledních letech se obce i občané potýkají čím dál častěji s problémem, který do českého právního řádu přinesl nový stavební zákon platný od roku 2007. Tento zákon umožnil privatizaci pravomocí stavebních úřadů a vytvořil institut tzv. autorizovaného inspektora. Tento inspektor má právo místo úřadu vydávat povolení ke stavbám. Došlo tak fakticky k legalizaci korupce. Množí se totiž případy, kdy inspektoři vydávají povolení na stavby, jejichž realizace je v rozporu s územním plánem či ignoruje připomínky sousedů a dalších oprávněných osob. Ministerstvo pro místní rozvoj na základě desítek stížností prošetřovalo autorizované inspektory a odhalilo řadu nezákonností v jejich práci. Přesto odmítá danou situaci řešit. Za daných okolností je jedinou cestou legislativní úprava stavebního zákona, která vyjasní podmínky a zlepší kontrolu průběhu stavebního řízení. Také upřednostnění vlivu místních samospráv před nadřízenými orgány by zamezilo stavbám odmítaným obyvateli dané lokality.