Teror v Paříži: nešťastná událost, nebo začátek velké krize?

Do jaké míry se události v Paříži podepíší na současných evropských dějinách? Považujete Evropu stále za bezpečné místo k žití? Měla by Evropa přehodnotit po těchto událostech svůj postoj k uprchlíkům? Jsou bezpečnostní opatření ve Francii a Belgii dostatečná, nebo by měly evropské země uzavřít Schengen? Redakce MT se ptá lékařů a vědců.

...

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd

Osobně mne vždy velmi zasáhnou tragické události, jako bylo 11. září v USA, katastrofy letadel a teď ty, k nimž došlo v Paříži a na Mali. Všichni si klademe otázku, co bude dál. Musíme si uvědomit, že tyto teroristické útoky jsou výsledkem především náboženské ideologie radikálního islámu. Ač cítím, že je nutné pomoci lidem v nouzi, dosavadní benevolentní přístup k přistěhovalcům z islámských zemí selhal. Je na čase si otevřeně přiznat, že radikální islám, ten, který podporuje terorismus, představuje takovou ideologii, která není slučitelná ani s liberální demokracií západního typu, ani s evropskou kulturou, ani s moderními principy fungování společnosti založené na rovných právech všech občanů. Dnešní evropská i naše společnost není založena na slepé poslušnosti dané náboženské ideologii, ale na poznatcích vědy. Je sice pravda, že islám je vnitřně podobně různorodý jako například křesťanství, osobně znám mnoho umírněných muslimů, kteří se integrovali do naší společnosti, přesto je nutné islám posuzovat z hlediska toho, co v něm bylo vždy přítomno, čím se řídil již jeho zakladatel a čím se nyní řídí jeho fanatičtí stoupenci. Islám má některé společné rysy s judaismem a křesťanstvím, ale také reprodukuje – především v rámci své tradice, ale částečně i v samotném Koránu – primitivní a velmi násilnou kulturu pouštních kmenů Předního východu. Jakkoli lze v teoretické rovině pochopit příčiny toho, do jaké podoby se tato kulturu vyvinula, prakticky je možné ji v demokratické společnosti pouze odmítnout. V opačném případě to znamená zahodit veškerý společensko-kulturní vývoj, k němuž v Evropě došlo za téměř tři tisíce let od vzniku římské republiky. Nejde jen o to, k čemu dochází v současnosti, tedy o velkou migrační vlnu směřující do Evropy. Kořeny stávajících problémů sahají do vzdálenější minulosti. Úzce souvisejí s příchodem levné pracovní síly a původních obyvatel bývalých evropských kolonií do mateřských zemí v Evropě. Tito přistěhovalci se bohužel přes značné úsilí a prostředky vynaložené v rámci nejrůznějších sociálních programů většinou nedokázali v potřebné míře integrovat. Nechci v žádném případě podporovat islamofobii, ale nemohu nepřiznat svoji obavu, že útoky v Paříži jsou bohužel pouhým začátkem vážné evropské krize a že se proti agresi tohoto druhu musíme naučit bránit. Místo toho, abychom ztráceli měsíce debatami o kvótách a „hot spotech“, musíme na úrovni EU i na úrovni členských zemí zavést přísná a dobře zkoordinovaná bezpečnostní opatření, která zamezí dalším útokům a zastaví živelné přistěhovalectví. Určitě je dobře mít nejen ochranu vnějších hranic EU, ale i hranic našich vnitřních.

...

Medical Tribune | 26.11.2015  | ivb | str. 3

Celý text: http://www.tribune.cz/clanek/37859-teror-v-parizi-nestastna-udalost-nebo-zacatek-velke-krize