Stát se nemůže zříci své odpovědnosti za sociální spravedlnost

Zastávám zásadu, že stát se musí postarat o základní potřeby všech lidí, kteří toho nejsou schopni vlastními silami. To se týká zejména dlouhodobě nemocných, zdravotně handicapovaných nebo starších lidí. Odmítám populistické řeči, že naše ekonomika trpí díky zneužívání sociálních dávek. I kdyby se sečetly všechny sociální dávky vyplacené v rozporu se zákonem, je to jen zlomek ve srovnání s úniky kvůli korupci. Zásadně nesouhlasím s omezováním důchodů! Senioři mají právo na důstojný život – navíc na důchody celý aktivní život odváděli sociální pojištění. Budu podporovat vznik nových zařízení pro důchodce a zlepšení podmínek ve stávajících domovech důchodců. Budu podporovat dlouhodobou podporu v mateřství, zkrácené pracovní příležitosti pro matky s dětmi a předškolní zařízení pro všechny děti. Mít děti se musí stát pro rodiny prioritou a nemůžeme si dovolit pokračovat v poklesu porodnosti v důsledku sociální nouze. Jsem proti zavedení školného na vysokých školách.