Sledovaná témata

Doprava

Cíle

 • zvýšení kvality života občanů Spořilova
 • zmírnění dopadů automobilové dopravy v okolí pozemních komunikací Spořilovská, Jižní spojka a 5. května
 • zabránění dalším průtahům dostavby Pražského okruhu
 • podpora měření míry znečištění ovzduší a zvyšování informovanosti občanů
 • podpora výstavby linky "D" metra
 • spolupráce s občanskými sdruženími, MČ P4 a dalšími dotčenými orgány

Aktivity

 • veřejné slyšení výboru "Za zdravý a klidný Spořilov", 22. 4. 2013, Senát PČR (přepis, usnesení)
 • jednání s vedením hl. m. Prahy
 • jednání se starostou Běchovic
 • jednání s novým ministrem dopravy
 • účast v pracovní skupině k problematice Spořilova
 • zadání dvou odborných studií (viz "Materiály ke stažení")
 • podpora pilotního měření personální expozice škodlivým látkám v ovzduší v modelových bytech

Materiály ke stažení

Městská zeleň

 • zachování a rozvoj zelených ploch na Praze 4

Nová výstavba

 • zabránění problematickým stavbám na Praze 4