Senát omezil zneužívání odkladu staveb žalobami v procesu EIA

Úprava se týká ustanovení, podle něhož původně mělo už samotné podání žaloby na povolovací řízení automaticky znamenat odklad pro výkon stavebního rozhodnutí. Sněmovna ale určila, že o odkladu budou rozhodovat soudy. Senátoři tuto pasáž doplnili o větu, že "soud přizná žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí."

Doplnění podle senátorů umožní soudům žalobu nepřijmout v případech, když by měla "šikanózní" charakter. Chtějí tak zamezit situacím, pokud by různá sdružení chtěla neustálými a někdy nepodloženými žalobami zastavit výstavbu v Česku.

Proti tomuto doplnění se postavily ekologické organizace v asociaci Zelený kruh či senátorka Eva Syková (za ČSSD), podle níž změna znamená "otupování účinnosti zákona". Námitky měl i ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD), podle něhož je sněmovní verze "přijatelný kompromis" a soudy si v případě senátní verze zřejmě budou muset kvůli posouzení hrozby újmy na životní prostředí zadávat znalecké posudky. Exministr pro místní rozvoj Radko Martínek (ČSSD) naopak sněmovní verzi označil za "nesnesitelný kompromis", který by umožnil řetězení žalob a tím zastavení staveb.

...

Zpravodajství ČTK | 14.1.2015 | 18:12 | mhm