Rozhovor - Pražský deník

VOLTE DO SENÁTU EVU SYKOVOU

Paní senátorko, jste 6 let senátorkou za Prahu 4, proč by Vás občané měli znovu zvolit do Senátu?

Celých 6 let jsem žila problémy občanů. Politikem se člověk nerodí, ale učí být. Získala jsem politické zkušenosti, jsem aktivní senátorkou. Hlasovala jsem vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ne podle stranických priorit, ale ve prospěch této země a jejích občanů. Pokud mi dáte hlas, budu to s podporou Hnutí ANO dělat dál.

Jaké máte priority?

•  Zákaz vjezdu kamionů na Spořilov, dostavba Pražského okruhu

•  Zvýšení důchodů, u žen příplatek za každé vychované dítě

•  Výstavba levných bytů pro mladé rodiny a seniory

•  Lepší péče o seniory, navýšení služeb pro seniory, stop „šmejdům”

•  Vzdělávání s výukou jazyků, úprava státních maturit, jesle a školky

•  Přestavba a bezbariérový vstup do metra Kačerov a Budějovická

•  Dostatek parkovacích míst pro residenty

•  Zdravé životní prostředí, kvalita potravin, podpora sportu

•  Špičkové zdravotnictví, senioři a děti bez poplatků u lékaře a v nemocnici

•  Zastavení nelegální migrace, bezpečnostní politika v ČR

 

Jak jste řešila situaci s dopravou a s životním prostředím na Praze 4?

Zdrojem emisí jsou zejména kamiony s dieselovými motory. Iniciovala jsem s odborníky měření emisí. Zjistili jsme mnohonásobné překročení limitů pro prachové částice a pro polycyklické aromatické uhlovodíky, které představují riziko mnoha závažných onemocnění. S výsledky byl seznámen Magistrát hl. m. Prahy. V případě zvolení se výrazně zasadím o co nejrychlejší dostavbu pražského okruhu, výstavbu metra D a zákaz vjezdu těžkých nákladních vozidel do obytných čtvrtí Spořilova. Dopravní obslužnost v Praze 4 neodpovídá potřebám lidí, kteří tam bydlí.

Co je třeba na Praze 4 zlepšit v sociální oblasti.?

Chci zlepšit podmínky pro pracující ženy s dětmi. Nedostatek míst ve školkách a faktické zrušení jeslí omezuje možnosti žen na trhu práce. Chci usilovat o zachování dostupnosti zdravotní péče. Velice citlivě vnímám problém seniorů. Budu znovu apelovat na představitele Prahy 4, aby se pokračovalo v projektu stavby domu seniorů Hudečkova a aby se zlepšily služby pro seniory

Jak vnímáte otázku imigrantů v Praze?

Strana zelených by chtěla přijmout do Prahy 5.000 migrantů. Byla jsem zděšena, když jsem se o tom dozvěděla. Nechci v Praze hrozbu teroristických útoků, kterou s sebou taková imigrace zákonitě přináší, nechci přijít o bezpečnou Prahu. Jsem proti vynucenému přijímání ekonomických migrantů. Občané mají v prvé řadě právo na bezpečí.

Co byste mohla, jako nejvýznamnější česká vědkyně říci o výzkumu a terapii kmenovými buňkami? Za tento výzkum jste v posledních 25 letech získala celou řadu domácích a mezinárodních ocenění, navrhla jste konkrétní způsoby léčby.

Kmenové buňky jsou dnes nesporně uznávanou možností pro léčbu dnes neléčitelných onemocnění. Úspěchy lze očekávat nejen u léčby cukrovky, náhrady kloubů a kostí, obratlů, u artrózy, u paradentózy a náhrad zubů, ale i u neurologických onemocnění, u úrazů mozku a míchy, iktu i poškození mozku během porodu atd. Ve světě probíhá nespočet klinických studií, nejvíce v USA, Japonsku, Švédsku, Velké Británii a v Izraeli. Úspěchy jsou značné, ale stále je ještě nutný další vývoj. Buněčná terapie konkuruje drahým lékům farmaceutických firem, naše zdravotní pojišťovny ji prozatím nehradí. Prostředky na klinické studie u nás poskytují pouze soukromé firmy.

Čím se v současné době ve výzkumu zabýváte?

Chci, aby čeští pacienty mohli podstoupit terapii kmenovými buňkami u nás a zadarmo! Nechci, abychom museli pro pacienty zakládat nadace a pořádat sbírky. Pracuji nyní jako poradce pro soukromou biotechnologickou firmu, která bude vyvíjet terapii pro léčbu artrózy, diabetu, nehojících se ran, ALS, poranění mozku a míchy, mrtvice, Alzheimerovu choroby a další závažná onemocnění.

Podporují Vás v současné době odborníci a pacienti?

Mám širokou podporu ze zahraničí, od českých odborníků, pacientů, včetně Svazu pacientů ČR. Podpory jsou i na stránkách www.evasykova.cz. Uvádím zde jen několik:

Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA, neurochirurg: Prof. Evu Sykovou, DrSc. doporučuji jako senátorku, protože jsem přesvědčen, že je jednou z nejlepších a nejschopnějších. Dokázala to celou svojí kariérou jako manažerka, která založila neurovědní výzkumný ústav se světovou pověstí. Dokázala to nejen jako vědkyně, ale jako empatická a praktická senátorka. Jako většina silných a schopných osobností musela čelit nejrůznějším útokům. Za mnoho let, co Evu Sykovou znám, mohu doložit, že všechno její úsilí bylo motivováno snahou prospět i na hranici nemožného. Nikdy nebyla motivována osobním, ekonomickým ziskem. Záruka etického jednání Evy Sykové je dalším silným argumentem, aby byla zvolena do Senátu.

Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM: Paní profesorku Sykovou nesmírně oceňuji pro celý soubor obdivuhodných a pro výkon politické funkce potřebných vlastností: pracovitost, systematičnost, cílevědomost, komunikativnost. Velmi si vážím našeho kladného vztahu a vzájemná spolupráce pro mě byla velmi inspirativní. Věřím, že pro senát bude velkým přínosem.

M. B., pacientka s ALS (bývalá primářka neurologie): Po každé aplikaci jsem se cítila silnější a lépe jsem stála na nohách. Kmenové buňky mají velký význam a je třeba pokračovat touto cestou. Paní profesorko, děkuji Vám za všechno, co jste pro nás pacienty udělala, a doufám, že ještě uděláte, protože Vaše práce má pro nás velký význam.

Luboš Olejár, president Svazu pacientů ČR: