Promyšlený rozvoj dopravní infrastruktury

Praha potřebuje dokončení Pražského okruhu, rozšíření sítě metra o trasu D, ale také rozvíjení systému integrované městské železnice. Všechny tyto stavby nejenže zjednoduší a zrychlí dopravu v Praze a tranzit přes naši největší aglomeraci, ale zároveň pomohou k uvolnění ulic přeplněných automobily. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že dopravní systémy mají sloužit městu a jeho obyvatelům, nikoliv naopak.

Silniční tranzit patří na obchvat

V případě silniční dopravy jde zejména o vyřešení problému týkajícího se tranzitních tras přes hlavní město. Přitom právě dostavba vnitřního, ale zejména vnějšího okruhu Prahy vyřeší letité přetížení nejexponovanějších komunikací v hlavním městě – Spořilovské a Jižní spojky. Dalším krokem je úprava a dostavba návazných komunikací na městský okruh tak, aby se vlivem jejich malé propustnosti netvořily kolony daleko před nájezdem na tranzitní trasy.

Přesto musí být silniční doprava systémem zapadajícím do struktury města a nikterak nenarušujícím jeho ráz. Nové stavby by proto měly být projektovány s maximálním ohledem na životní prostředí a urbanistické začlenění stávajících komunikací by zjednodušilo citlivé doplnění protihlukovými stěnami, tubusy a výsadbou zeleně.

Trasa D měla už dávno fungovat

Jestliže řešíme hustotu individuální silniční dopravy, měli bychom si položit otázku, která je nasnadě. Proč obyvatelé Prahy volí tento způsob dopravy? Ani na tuto otázku nebudeme odpověď hledat dlouho. Přestože se Praha pyšní nejrozvinutějším systémem městské hromadné dopravy a integrací dopravních systémů, Pražanům zejména z jihovýchodní části města prakticky nic jiného nezbývá. O trase metra D, která by radikálním způsobem zlepšila dostupnost centra právě z těchto částí města, se hovoří roky. Místo kvalitního a rychlého spojení se však prodlužuje trasa A, kterou fakticky využije jen zlomek cestujících než plánovanou trasu D. Tato páteřní linka metra je proto prioritou a podpořím věškeré aktivity vedoucí k její realizaci.

Městská železnice páteří metropole

Podobně jako výstavba dalších tras metra trpí liknavostí radnice potenciál skrývající se v systému městské železnice. Je přitom zcela evidentní, že u železničních tratí, které prošly v posledních letech modernizací, se zvýšilo nejen pohodlí cestování, ale i dojezdové časy nejen ze vzdálenějších sídel v okolí Prahy. Železnice v aglomeraci tak denně odbaví stovky tisíc lidí. Přesto existují tratě, jejichž potenciál naráží na totální nezájem systém městské železnice dále rozvíjet. Zvýšení propustnosti známého Posázavského pacifiku by znamenalo zkrácení taktu vlakové dopravy o desítky minut, což by přineslo zvýšení její atraktivity jako dopravního prostředku nejen na víkendové výlety. Také zkapacitnění tratě do Kladna by bylo jednoznačným přínosem systému rychlé městské železnice. Ve světle diskutabilních investic do dopravní infrastruktury je paradoxní, že odhadované náklady na tyto stavby jsou zlomkové ve srovnání s jinými projekty a přitom je jejich plánovaný přínos dopravě v pražské aglomeraci enormní.