Práce v Senátu PČR

V Senátu Parlamentu České republiky pro Vás pracuji jako:
 • místopředsedkyně Výboru pro záležitosti EU,
  • kde mám na starosti především oblast vědy a výzkumu.
 • členka Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání,
  • kde se podílím na posuzování návrhů na udělení nejvyšších státních vyznamenání,
 • místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky,
  • kde se věnujeme legislativě související s činností médií, 
 • členka  Senátorského klubu ANO2011,
  • kde diskutujeme o jednotlivých návrzích zákonů, než jsou projednány plénem Senátu.