Práce na bezbariérovosti stanice metra Roztyly započaly

Po 38 letech od uvedení do provozu metra „C“, úsek Kačerov-Háje, začaly ve stanici Roztyly práce na bezbariérovém přístupu s výtahem. Dojde tak rovněž k bezbariérovému propojení s přilehlým autobusovým nádražím.
Časopis Naše Praha 4 o situaci v této stanici již informoval i o aktivní činnost iniciativy Proti skanzenům bariérovosti a neschůdnosti, která se v záležitosti hodně angažovala. Její úsilí zjevně dopadlo na úrodnou půdu a setkalo se s odezvou u veřejnosti a nebývalou ochotou a vstřícností u zastupitelů a politických představitelů se problémem bezbariérovosti této stanice metra věnovat.

„Poděkovat bych chtěl zejména paní senátorce Evě Sykové, která se bezbariérovostí stanic metra na území Prahy 4 s nasazením věnuje, a především náměstku primátorky panu Petru Dolínkovi, který prosadil započetí prací na bezbariérových Roztylech v nejkratším možném termínu letošního roku, s posunem na samý počátek měsíce srpna,“ řekl nám Radomír Mrvík, zakladatel zmíněné iniciativy.

... 

Naše Praha 4 | 6. 10. 2015 | Martin Solar

Celý text: http://www.nasepraha4.cz/zpravy-5/prace-na-bezbarierovosti-stanice-roztyly-zapoca