Poselství z Novodvorské: Pravda není závislá na víře nebo nevíře

Jak důležitá a inspirativní slova pro vědce a ještě více pro politika! Pravda je fakt, skutečnost, danost, která nezávisí na víře nebo nevíře. Stát s pokorou za pravdou není fanatismus.

První výrok patří páteru Janu Vývodovi, druhý výrok pak pomocnému biskupovi pražskému Václavu Malému. Oba dnes odpoledne vysvětlili v Kulturním centru Novodvorská v Praze 4 poselství dnešní Květné neděle a odpovídali na otázky z obecenstva.

Květná neděle velikonoční je dnes, je to příjezd Ježíše do Jerusaléma. Ježíš jel na oslu, pomalém, avšak houževnatém a pokorném zvířeti. A také tvrdohlavém. Po cestě ho zdravily davy, lidé házeli palmové ratolesti. Aby ho za několik dní ukřižovali. Jak živoucí podobenství přednesl Václav Malý, který pak mluvil o svobodě a o pravdě! Nenechme se manipulovat, zjišťujme si fakta, i když to stojí čas a práci. Stát za pravdou není fanatismus, svoboda znamená odpovědnost a důstojnost, řekl.

O pravdě promluvil rovněž páter Jan Vývoda, který sem přijel z Kobylis. Pravda je stav. Je to danost, která nezávisí na žádné víře nebo nevíře. Manipulace lží je stará jako lidstvo samo, souvisí se strachem a strach souvisí s ovládáním. Škoda, že si tato slova nepřišli vyslechnout žádní další politici.

No co však nelze zapomenout, je židovský svátek Pesach, který se slaví rovněž v době křesťanských Velikonoc. Je to oslava vyvedení židovského národa z egyptského otroctví. Další významné podobenství. Proto byl do programu zařazen rabín David Bohbot.

Akci Velikonoce v Praze 4 dnes pořádala Městská část Praha 4 pod záštitou starosty Petra Štěpánka. Vystoupil na ní pražsko-slovenský soubor Limbora za Slovensko nebo Bulgari za Bulharsko, přičemž všichni mluvili perfektní češtinou (a slovenštinou) stejně jako Polky, které nabízely polské slavnostní pečivo. Slováci se projevili jako úchvatní tanečníci a muzikanti, kteří udržují slovenské tradice v Praze.

Prof. MUDr. Eva Syková, senátorka za obvod 20 - Praha 4