Podpora občanů - Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Paní profesorku Sykovou nesmírně oceňuji pro celý soubor obdivu-hodných a pro výkon politické funkce potřebných vlastností: pracovi-tost, systematičnost, cílevědomost, komunikativnost. Velmi si vážím našeho kladného vztahu a vzájemná spolupráce pro mě byla velmi inspirativní. Věřím, že pro senát bude velkým přínosem.

Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM