Podpora občanů - Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA

Prof. Evu Sykovou, DrSc. doporučuji jako senátorku, protože jsem přesvědčen, že je jednou z nejlepších a nejschopnějších. Nikdo jiný nedokáže tak skvěle bojovat za úroveň a potřeby vzdělanosti v ČR jako ona. Má pro to skvělé předpoklady. Dokázala to celou svojí kariérou jako manažerka, která založila neurovědní výzkumný ústav se světovou pověstí. Dokázala to nejen jako vědkyně, ale jako empatická a praktická senátorka. Jako většina silných a schopných osobností musela čelit nejrůznějším útokům. Za mnoho let, co Evu Sykovou znám, mohu doložit, že všechno její úsilí bylo motivováno snahou prospět i na hranici nemožného. Nikdy nebyla motivována osobním, ekonomickým ziskem. Záruka etického jednání Evy Sykové je dalším silným argumentem, aby byla zvolena do Senátu. 

Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA, 
emeritní přednosta Neurochirurgické kliniky, 
1. Lékařská fakulta UK Praha 
a Ústřední vojenské nemocnice