Podpora občanů - Miloslav Mrština

Profesorka Eva Syková je uznávanou odbornicí v oblasti biomedicíny, věnuje se výzkumu mozku a kmenových buněk. K malosti naší vlastní, je stejně jako řada dalších našich vědců, nedoceněnou odbornicí ve svém oboru. Naše společnost si málo váží takovýchto lidí, kteří dělají reklamu a dobré jméno naší republice. Většina úspěšných vědců emigrovalo, nebo své myšlenky prodali jiným, kteří na nápadech zbohatli. Paní profesorka Syková však věrně zůstává u nás, přestože se potýkala s nepřízní, osobní závistí a mstivým chováním méně úspěšných českých kolegů, včetně profesora Drahoše. Paní profesorku považuji za naši nejlepší současnou vědkyni, uznávanou i v zahraničí. Proto my senioři, hlavního města Prahy, ji budeme podporovat v její kandidatuře do senátu. Její výzkum je i naše budoucnost.

Miloslav Mrština
Viceprezident Senioři ČR, z.s.
Předseda Seniorů hl. města Prahy