Podpora občanů - Ing. Milan Taraba

Kandidaturu Prof. MUDr. Evy Sykové do Senátu PČR jednoznačně podporuji. Jedním z důvodů mé podpory je osobní zkušenost s její činností senátorky v tomto volebním období. Ve všech jednáních ve věci života seniorů i dostupnosti bydlení jsem oceňoval lidskost, odbornost, serióznost a plnění slibů. Podrobně znám a pozitivně hodnotím i její odborné působení ve zdravotnickém výzkumu. Ocenil bych, kdyby v Senátu PČR působili naši podobně kvalifikovaní a lidsky hodnotní zástupci.

Ing. Milan Taraba
předseda Sdružení nájemníků ČR
statutární místopředseda Rady seniorů ČR
místopředseda Čs. společnosti pro rozvoj bydlení