Ohlasy občanů: Bezbariérové Roztyly

Vážená paní senátorko,

s blížícím se koncem tohoto roku si Vám dovolujeme poděkovat jménem naší iniciativy i jménem řady šťastných seniorů, občanů se sníženou pohyblivostí i maminek a rodin s kočárky za Vaši laskavou podporu a vyvinutí úsilí pro akutní potřebu vybudování bezbariérového zpřístupnění stanice Roztyly.

Vaše výzvy směrované náměstku primátorky panu Dolínkovi a řediteli DP hl.m.Praha se setkaly u nich s nebývalým pochopením a pozitivní odezvou. Díky Vaší angažovanosti tak realizace bezbariérového přístupu proběhla v enormě krátkém termínu!

Bezbariérový přístup na Roztylech má současně i řadu "nej"!

  • Přehodnocením priorit byly započaty práce na Roztylech v nejdřívěji možném termínu letošního roku.
  • Výtah se realizační stavební firmě a technikům podařilo zprovoznit o měsíc dříve ve zkráceném termínu ještě před Vánoci!
  • Architektonické provedení a podoba je nejpěknější z realizovaných bezbariérových stanic metra!
  • Náklady na realizaci, cca 16mil.Kč, jsou jedny z nejnižších!
  • Bezbariérový přístup je společný stanici metra i přilehlému autobusovému nádraží.

Pro cestující veřejnost, která se konečně dočkala výtahu je to krásný vánoční dárek od všech, kteří se na přípravě a realizaci bezbariérového zpřístupnění podíleli!

Dovolte mi za sebe popřát Vám i Vašemu asistentu panu Říhovi radostné Vánoce, klidné prožití Vánočních svátků a úspěšný nový rok! Naší iniciativě pak bych rád popřál pokračování s Vámi, paní senátorko, v neméně úspěšné spolupráci i v příštím roce.

S uctivým pozdravem

Ing. Radomír Mrvík

leader

Iniciativy: Proti skanzenům bariérovosti a neschůdnosti a Pro progresivní rozvoj městské dopravy

--

Zdroj: E-mail pana Ing. Radomíra Mrvíka z 21. 12. 2015