Ocenění

 • 2016  Řád Elišky Přemyslovny
 • 2013
  • Prezident republiky - Medaile Za zásluhy I. stupně
 • 2012
  • zvolena Manažerkou roku 2011
 • 2009
  • Čestné členství Purkyňovy společnosti JEP
  • Čestné členství neurovědní společnosti JEP
  • Cena Purkyňovy společnosti JEP za nejlepší publikaci v r. 2008
  • Medaile za zásluhy Ústavu experimentální medicíny AVČR
  • Medaile J. Trapla za zásluhy ve vědecké práci
 • 2005
  • Haškovcova cena Nadace Jansen-Cilag
 • 2004
  • čestný titul Lady Pro v rámci soutěže Českých 100 nejlepších
 • 2003
  • Purkyňova Medaile AV ČR
 • 1999
  • zvolena členkou Academia Europaea
 • 1997
  • Cena nadace Janssen-Cilag za nejlepší práci v neurologii
  • Cena Akademie věd České republiky
 • 1994
  • Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • 1993
  • Cena České společnosti pro neurovědy
 • 1992
  • Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • 1984
  • Cena Československé fyziologické společnosti
 • 1982
  • Cena Československé akademie věd
 • 1976-78
  • Odměny Československé akademie věd