Nové metody co nejdříve do praxe

V oblasti mně blízké - spatřuji svou hlavní roli v co nejrychlejším zavádění vybraných výsledků výzkumu do klinické a komerční praxe a v příspěvku k celospolečenskému rozvoji, samozřejmě v souladu se stávající legislativou. Je mým cílem přispět k bezpečnému využití nových možností léčby pacientů tam, kde klasická medicína dnes naráží na své limity. Jedná se o to, aby byly nové metodiky zaváděny do praxe rychleji, dnes to trvá průměrně sedmnáct let. To je příliš dlouho. Je třeba podpořit translační medicínu, která usnadňuje využití výsledků z výzkumu v medicínské praxi. Pro pacienty se závažnými onemocněními, na které dosud neznáme léčbu, je to jediná naděje.