Eva Syková: "Návrh navýšit daňové zvýhodnění za více dětí vítám"

Měli by lidé platit daně podle toho, kolik vychovávají dětí?

Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR a senátorka

Návrh navýšit daňové zvýhodnění za více dětí vítám, protože to podle mě podpoří rodiny s více potomky, pro něž je často těžké financovat stoupající náklady na vzdělávání a další potřeby. A jak -mile počet dětí v běžné rodině dosáhne tří a více, jsou ohroženy citelným poklesem životní úrovně. Tímto způsobem se pomůže též mladým rodičům, kteří jsou zatíženi vysokými počátečními výdaji na bydlení a vybavení domácnosti, ale i na své vlastní další vzdělávání a kariérní růst.

Magazín Práva | 14. 11. 2014 | Rubrika: Anketa | Strana: 8|