Nakládaní s odpadem

Chceme-li podpořit naše životní prostředí, neměli bychom zapomínat na třídění odpadu. Podle posledního průzkumu třídí odpad pravidelně bezmála 70 procent domácností v České republice. Odpovědí na otázku, jak přimět k podobné ekologické zodpovědnosti i zbývajících třicet procent, je skryta v jejich motivaci. S tím souvisí i dostupnost a počet míst, kam lze tříděný odpad odkládat. V ulicích přeplněné metropole je řešením větší rozšíření podzemních kontejnerů s mnohem větším objemem, než nabízí kontejnery konvenční. Třídění odpadu má rozhodně smysl, ale jen člověk vědoucí, že jeho příspěvek k ochraně přírody nepřijde vniveč, bude v takovém počínání pokračovat. Prostředí, které nás obklopuje, můžeme a musíme změnit, protože tak kvalitní jako bude prostředí kolem nás, bude i náš život.