Na vědu je třeba jít férově

Jak posílit postavení žen ve vědeckých institucích a vědeckém výzkumu, bylo na pořadu třetí národní konference o genderu a vědě, jež se konala v Praze a nesla název Jak na vědu? Férově!. Pořadatelem bylo Národní kontaktní centrum - ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Akce se zúčastnili zástupci státních a veřejných výzkumných a vysokoškolských institucí, jakož i činní vědci a vědkyně, kteří diskutovali otázku, jak dospět k rovným šancím ve vědě. Senátorka a vědkyně Eva Syková na tiskové konferenci poukázala na to, že česká společnost je podle ní velmi konzervativní, což se projevuje tím, že vzdělané ženy po dobu péče o své malé děti nepracují, »a to je základem problému«. Vědkyně nemají materiální podmínky pro své bádání, navíc neodvádějí po dobu mateřské či rodičovské dovolené státu daně a pojistné, a to hlavní - nepřinášejí společnosti své schopnosti. Vyzvala k přejímání dobrých vzorů z EU, např. ze severských zemí. »Pokud žena vystuduje vysokou školu a dokonce získá titul Ph.D., a pak zůstane několik let doma s dětmi, je to vyhození jejího potenciálu,« řekla lékařka, jež je sama jedinou ženou ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

...

Haló noviny | 23.10.2014 | Monika Hoření

Celý text: http://www.halonoviny.cz/articles/view/30722618