Moje volební priority


DOPRAVA

Doprava je ve středu mého zájmu na celostátní úrovni i v Praze 4. Podporuji zlepšení stavu silnic a chodníků, výstavbu metra D a další kolejové infrastruktury na území Prahy 4. Za zásadní považuji okamžitě začít budovat dálniční okruh Prahy, hlavně úsek mezi D1 a D11, i dalších dopravních tepen v celé ČR. Občané Spořilova už utrpěli nevratné zdravotní poškození (viz řada mých článků, stížností, výzkum na místě atp. po dobu 6 let). Zasadila jsem se o studium vlivu znečištěného životního prostředí na zdraví lidí na Spořilově, kudy denně projíždějí tisíce kamionů. Prokázali jsme, že některé prachové částice mají dlouhodobý vliv na zdraví, např. oslabují imunitu a vedou k většímu výskytu nádorů, respiračních onemocnění a to již u malých dětí. Obyvatelé Prahy 4, zejména Spořilova a Braníku, nesmí trpět za neschopnost politiků, kteří v minulých dvaceti letech nebyli schopni dokončit klíčovou stavbu dopravní infrastruktury Pražský okruh. Nechci tranzitní silniční dopravu přímo pod okny bytů!

SOCIÁLNÍ OCHRANA SENIORŮ A RODIN S DĚTMI

Zastávám zásadu, že stát se musí postarat jak 
o sociálně slabé skupiny lidí, kteří celý život poctivě pracovali, tak o rodiny s dětmi, které jsou naše budoucnost. To se týká seniorů, dlouhodobě nemocných, zdravotně handicapovaných nebo starších lidí. Budu vždy podporovat mateřství, zvýšení přídavků na děti, zkrácené pracovní příležitosti pro matky s dětmi a předškolní zařízení dostupné pro všechny děti. Rodiny s více dětmi se musí stát pro stát prioritou, nemůžeme si dovolit pokračovat v poklesu porodnosti v důsledku sociální nouze.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Všichni lidé v naší společnosti mají právo na kvalitní zdravotní péči. Ať už je člověk bohatý nebo chudý, mladý nebo senior, náš stát mu musí zaručit odpovídající a včasné ošetření. Zdraví nemůže být považováno za standardní zboží či službu na trhu! Nesouhlasím s poplatky ve zdravotnictví (u lékaře a v lékárnách za recept) u sociálně slabších skupin, tj. u dětí a seniorů, a podpořím návrhy zákonů, které poplatky u těchto skupin obyvatel výrazně omezí. Do zdravotních pojišťoven nepatří jen politici, ale zástupci pojištěnců. Je třeba zlepšit situaci pro seniory v léčebnách pro dlouhodobě nemocné (LDN), navýšit úhrady pro pracovníky poskytující péči a dávky na péči pro pacienty. Jsem pro lepší ohodnocení přesčasů a urychlený kariérní postup mladých lékařů.

PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

Budu podporovat snížení daně z příjmu, zvyšování platů a minimální mzdy, aby se vyplatilo pracovat. Je pro mne prioritou zálohové výživné. Je lepší obecní sociální bydlení než příspěvky na bydlení. Děti nepatří do dětských domovů, je potřeba zajistit pro děti v případě zájmu jesle a pro všechny děti od 3 let místo ve školce. Je pro mne prioritou zvýšit důchody, valorizovat je podle životních nákladů důchodců. Dlouhodobě je třeba řešit navýšení mezd v sociálních službách a školství. V průběhu minulého období jsem se zasazovala o zákony, které přinesly zvýšení důchodů, výstavbu nových škol, jeslí, sociálních zařízení a domovů pro seniory a zvýšení dávek na sociální péči.

MÍSTNÍ ROZVOJ,BYTOVÁ POLITIKA A BEZPEČNOST OBČANŮ

Budu klást důraz na rozvoj Prahy i venkova. Potřebujeme další balík zákonů a novel pro urychlení stavebního řízení, zvýšit dostupnost levnějšího bydlení pro mladé rodiny a pro důchodce. Stavět rychle bez korupce a byrokracie. Praha 4 musí mít dostatek parkovacích míst pro všechny rezidenty. Chci čistou Prahu, nechci, aby ulice znečišťovali bezdomovci a drogově závislí. Budu podporovat akceschopnou policii, která bude dbát na bezpečí našich občanů a jejich majetku.

ODBORNOST MÍSTO AMATÉRSTVÍ

V Senátu mají rozhodovat především profesionálové, kteří v životě uspěli v těch oborech, které přímo ovlivňují náš život. My vědci a lékaři nejsme tak známí jako umělci a herci, ale jsme lidé, kteří mají široký odborný a společenský rozhled. Voličům mohu nabídnout dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání, výzkumu, zdravotnictví, sociální politiky, ale i podpory malých firem. Jen zkušení odborníci mohou v Senátu přispět ke zkvalitnění legislativy, navrhovat zákony tam, kde chybí, kriticky posoudit nové zákony a ohlídat případné nedostatky z poslanecké sněmovny.

INFORMATIKA A ADMINISTRATIVA

Podporuji digitalizaci, méně papírů a celkově méně administrativy. Digitalizace je službou pro občany, správné je však dbát na kvalitu a důslednou kontrolu. Je důležitá kyberbezpečnost, ale bez šmírování občanů.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

Jsem místopředsedkyní Výboru pro záležitosti EU, navštívila jseve své vědecké kariéře i s výbory v Senátu řadu zemí a konferencí. Jsem pevnou zastánkyní plnohodnotného a rovnoprávného členství ČR v EU a naší účasti v NATO. Dnes ale musíme být ostražití, nikdy nerezignovat a důrazně odmítnout roli malé země, která skrytě řečeno má být zticha, a která nemá co mluvit, když velcí rozhodují. Nemůžeme se smířit s vynucovaným údělem malých. Naše země musí obchodovat se všemi zeměmi jako rovnocenný partner. Podporuji symbolickou i konkrétní pomoc disidentům v autoritářských zemích, jsem však zásadně proti vynucenému přijímání ekonomických migrantů.

OBRANA STÁTU

Podporuji naše plnohodnotné členství v EU 
a v NATO. Musíme zlepšit akceschopnost naší armády pro její nápomocnost při živelných pohromách a v prevenci a boji proti terorismu. Musíme efektivně a společně bránit hranice schengenského prostoru. Je mi blízká investice armády do vojenského aplikovaného výzkumu za účelem obrany proti novým typům nebezpečí a terorizmu.

VZDĚLÁNÍ A VĚDA

Je to moje priorita, vědou a školstvím se zabývám celý život. Chci pro všechny děti co nejlepší vzdělání, dobré základní školy, s rozšířenou výukou jazyků, ale výuku s ohledem na různé talenty dětí. Stát má morální povinnost přispívat větší mírou na vzdělání, na vědu a výzkum. Je třeba, aby dobrých výsledků v základním školství dosáhly všechny děti. Ekonomickou prosperitu zaručí chytré mozky a zručné ruce. Pokud chtějí Češi uspět v dlouhodobé konkurenci na evropském a světovém trhu, musí se spolehnout nejen na své zručné ruce, ale především na naše chytré mozky. Naše společnost musí ocenit ty nejlepší z nás a umožnit jim uplatnit se především doma. Na výsledcích vědeckého výzkumu závisí naše kvalita života, zdraví dětí a seniorů, nové pracovní příležitosti, levnější a kvalitnější potraviny a nové léky.

ZELENÉ PLOCHY PATŘÍ K MĚSTU

Praha patří mezi nejvíce znečištěná území u nás. Na vině je nikoli průmysl, ale rozsáhlá individuální silniční doprava a nedostatek zelených ploch. Souhlasím proto s omezením nákladní tranzitní dopravy. Tento problém souvisí s předimenzovanou výstavbou obchodních a administrativních center, která ve svém okolí zvyšují hustotu dopravy. Chci Prahu čistou, s dostatkem zelených ploch pro rekreaci a odpočinek. Podporuji výstavbu sportovních a relaxačních parků. Jsem také pro další výstavbu cyklostezek, pokud to bude finančně únosné. Zelené plochy jsou nutné pro zdravý život obyvatel města.