Městská zeleň

Kromě diskutabilních přínosů některých staveb, přinesla rozsáhlá výstavba zejména ve městech další problém, který je často bagatelizován nebo řešen jen okrajově. Jde o radikální úbytek městské zeleně, její dělení, izolovanost a nedostatek nezastavěných ploch. Místo toho, aby obyvatelé každé městské části Prahy měli k dispozici prostor k odpočinku a relaxaci v zeleni v docházkové vzdálenosti, musí nezřídka za kouskem přírody ve městě cestovat. Podporuji proto úpravu městských parků pro lepší využití právě k těmto účelům, propojení dětských hřišť a zelených ploch a budování nových míst pro oddych a sportovní aktivity. Nedílnou součástí pro udržení hodnoty a čistoty těchto ploch je vymezení prostoru pro psy.