Kvalita ovzduší a opatření proti hluku

S kvalitou životního prostředí také úzce souvisí hladina exhalací výfukových plynů. Řešení shledávám ve vytvoření emisních zón po vzoru evropských aglomerací, kde po zavedení emisních povolenek klesly emise v centrech v řádech desítek procent. Kromě tohoto opatření je nutné pečlivě a důsleně regulovat dopravní toky tak, aby byla zajištěna maximální plynulost dopravy. Ve střednědobém horizontu může výrazným způsobem Praze ulehčit také podpora elektromobility budováním sítě dobíjecích stanic pro vozidla poháněná zcela čistou elektrickou energií.