Konvergenční program konečně počítá s potřebami znalostního sektoru

Současná vláda se staví k řešení fiskálního deficitu zodpovědně, tzn. že konvergenční program již nestaví pouze na fiskální restrikci, ale jsou v něm zohledněny reálné potřeby hospodářského rozvoje. Jestliže pacient trpí metabolickou poruchou, nelze ho léčit podvýživou. Naše ekonomika není snad přímo nemocná, ale je velmi nerovnoměrně rozvinutá. Zejména postrádá silnější kvartérní sektor, tj. tu oblast národního hospodářství, která je založena na znalostech a zahrnuje zejména vědu a výzkum.

Růst hospodářského významu znalostního sektoru je jedním z rysů nejvyspělejších ekonomik. Bez investic do vzdělání, vědy a výzkumu nedosáhneme dlouhodobě kladného růstu, nikdy nepřekonáme průměr a nepřiblížíme se úrovni nejvyspělejších ekonomik. Pro menší státy bez výrazného přírodního bohatství, jako je ČR, je to jedna z mála příležitostí, na které mohou postavit svou strategii konkurenceschopnosti.

Vítám, že konvergenční program v souladu s programovým prohlášením vlády uplatňuje diferencovanou konsolidaci veřejných financí a že mezi šest nejdůležitějších priorit řadí jak vzdělávání, tak výzkum, vývoj a inovace. Konvergenční program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací také správně zmiňuje problém přílišné administrativní náročnosti.

...

Deník Referendum | 24.6.2013 | Eva Syková
Celý text: http://denikreferendum.cz/clanek/18245-konvergencni-program-konecne-pocita-s-potrebami-znalostniho-sektoru