Ke slevě na dani uplatnitelné pracujícími důchodci

Sociální oblast patří k mým prioritám, zejména situace pracujících a důchodců s výrazně nízkými příjmy. Opětovné zavedení slevy na poplatníka uplatnitelné pracujícím důchodcem bych podpořila. ČSSD v případě svého volebního úspěchu provést změny daňové legislativy plánuje. Zda to bude zahrnovat i opětovné zavedení slevy na dani a v jaké podobě, zatím není zcela zřejmé. Rozhodně by však nemělo dojít ke snížení reálných příjmů důchodců.

Odhadnout úspěšnost ústavní stížnosti není nikdy snadné. Je to otázka spíše pro odborníka na ústavní právo. ČSSD jako taková se nakonec přiklonila k závěru, že prokázat neústavnost odepření slevy by nebylo snadné. Přesto nezávisle na tom vznikl z iniciativy několika senátorů návrh za zrušení příslušné části zákona o daních z příjmů, který vypracoval prof. Aleš Gerloch (viz Pl. ÚS 31/13). Ačkoli pod tímto návrhem nakonec z technických důvodů chybí můj podpis, původně jsem jej podepsala. Ústavní soud by o něm měl rozhodnout v dohledné době, soudcem zpravodajem byl stanoven Vladimír Sládeček.

Návrhem skupiny se měla zabývat také vláda ČR na své schůzi ve středu 24. 7. 2013. Předložený materiál byl však stažen (viz Výsledky jednání vlády, bod 6, č.j. 826/13). Teprve po zveřejnění záznamu bude zřejmější, zda se vláda k záležitosti ještě vrátí.


Odpověď na dotaz pana Berta Železného | parlamentnilisty.cz | 29. 7. 2013
Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Prof-MUDr-Eva-Sykova-DrSc-13064/otazka/pracujici-duchodci-21374