K regulaci tabáku a alkoholu

Dotaz: Ministerstvo zdravotnictví připravilo zákon, který razantně upravuje prodej cigaret a alkoholu dětem, nebo kouření na veřejných prostranství. V rámci tohoto opatření by tak údajně měl být plošný zákaz kouření v restauracích, hospodách… a navíc by v každé restaurací měli podle zákona nabízet minimálně jeden nealkoholický nápoj levnější než alkoholic-ký… Co si o tom myslíte? Není to příliš velký zásah do svobody obyvatel-alkohol i cigarety jsou přeci legální

Odpověď: Chápu, že omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholu budí emoce. Domnívám se však, že bychom měli zásadně rozlišovat mezi větší restrikcí prodeje tabákových výrobků a alkoholu dětem a ostatními opatřeními. Postoj naší společnosti ke kouření a pití alkoholu u mládeže je stále příliš benevolentní. Větší přísnost je zde zcela na místě. Je to otázka společenské odpovědnosti za příští generaci. Možná je Vám známo, že většina kuřáků ke svému zlozvyku přišla ještě před 16. rokem života. Zde je tedy snaha ministerstva pochopitelná a chvályhodná.

Co se týká plošného zákazu kouření v pohostinských zařízeních, podle mého názoru je třeba se dívat na daný problém zejména z perspektivy většiny, která je vystavena dopadům pasivního kouření. Kuřáci samozřejmě mají svá práva, ale to neznamená, že to zahrnuje i poškozování zdraví spoluobčanů, dá-li se tomu zabránit. Pro závislé na nikotinu jsou již dostupné alternativy například v podobě elektronických cigaret. Mohou tedy navštěvovat i nekuřácké prostory, aniž by se museli vzdát své záliby. Nemělo by se zapomínat ani na personál pohostinství. Trvalá práce v zakouřeném prostředí nepochybně představuje zásadní omezení osobní svobody a navíc poškozuje zdraví.

Poslední část Vašeho dotazu se týká regulace cen alkoholických a nealkoholických nápojů. Je samozřejmě otázka, jaký mohou mít řešení tohoto typu účinek, když například v Dánsku byla principiálně podobná regulace prodeje potravin v podobě jejich zdanění podle obsahu tuku pro faktický neúspěch zrušena po jediném roce. Na druhou stranu nelze přehlédnout, že jsou u nás alkoholické nápoje ve vztahu k cenové hladině poměrně levné a že patříme k zemím s nejvyšší spotřebou lihu v Evropě. Ročně dnes na osobu připadá zhruba trojnásobek objemu, který se konzumoval před 80. lety. Odborníci na léčbu závislostí dlouhodobě upozorňují, že jsme ve vztahu k alkoholu nezodpovědní jak na úrovni jednotlivců, tak v rovině společenské. Rozumím tomu, proč se návrh povinné nabídky alespoň jednoho nealkoholického nápoje levnějšího než nápoje alkoholické některým provozovatelům či návštěvníkům pohostinských zařízení nelíbí, ale z výše uvedeného důvodu jej přesto podporuji. Argumentuje-li kdo svobodou, měl by se zamyslet, co ji omezuje více, zda regulace, nebo jeho závislost.


Odpověď na dotaz paní Šebánkové | parlamentnilisty.cz | 18. 3. 2013
Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/otazka.aspx?id=17546