K omezení imunity

Dotaz: Poslanci v týdnu odhlasovali změnu Ústavy, která omezuje trestněprávní procesní imunitu pouze na dobu trvání mandátu poslance a senátora. Zákon už jednou prošel PS, ale neprošel v senátu. Jak se k němu postavíte nyní? A nemyslíte si, že by se měl zákon ještě zpřísnit – třeba o odebrání platu odsouze-nému či pozbytí mandátu v případě odsouzení, což PS také projednává?

Odpověď: Mohu Vás ujistit, že při projednávání na plénu Senátu omezení imunity podpořím. V době, kdy byl projednáván předchozí návrh zákona, jímž měla být omezena imunita členů Parlamentu, jsem ještě nebyla senátorkou. Mohu Vás ujistit, že při projednávání na plénu Senátu omezení imunity podpořím. Příslušný návrh zákona (tisk 48) je zařazen na program 6. schůze Senátu, která se bude konat 20. března. Co se týká sankcí v případě, že je člen Parlamentu pravomocně odsouzen, byla bych za to, aby bylo možné zbavit jej mandátu. Optimální právní řešení je věcí diskuse.

Odpověď na dotaz pana Filipa Mečiara | parlamentnilisty.cz | 18. 3. 2013
Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/otazka.aspx?id=18885