Vystoupení k novele zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Na výboru jsme projednali tento návrh a shodli jsme se, že doporučujeme tento návrh schválit.

Jak jste slyšeli, jedná se o dvě zásadní věci. Já bych to otočila. První je pracovní poměr předsedy a předsednictva obou agentur, který zjednoduší situaci osob ve funkci, protože jinak vlastně ručí například svým vlastním majetkem a když mají alespoň nepatrný úvazek jako státní zaměstnanci, tak jim to výrazně zjednoduší situaci. Nezvýší to nijak náklady na Grantovou agenturu, protože mohou mít třeba pracovní úvazky 0,05 apod., a to jim bude stačit.

Je to tedy rozumné řešení.

Další věcí, kterou Poslanecká sněmovna navrhla, je předat určité pravomoci výboru, kdy kontrolní rady Grantové agentury a Technologické agentury budou podávat informace častěji než jednou za rok, jak již bylo řečeno. Původní návrh byl tři měsíce, posléze se usoudilo, že šest měsíců bude dostatečné, což je rozumné, protože projekty obou grantových agentů probíhají sice jednoročně, ale za pololetí jsou výsledky grantových soutěží známy a informace v pololetí je tedy velice důležitá.

Byla rovněž diskuse kolem toho, zda mají podávat ještě jiné informace. Nevím, proč by nemohly podávat jiné informace. Také se ztotožňujeme s tím, že by to nemělo být až jednou za rok na plénu, ale že by kontrolní rady měly podávat informace.

A rovněž co se zdálo zprvu, že by nemělo být v pravomoci výboru, ale ono to není v pravomoci výboru, že by měly navrhovat odměny členům kontrolních rad. Kdo jiný by jim to měl navrhovat, protože jinak plénum Poslanecké sněmovny vůbec neví, jak pracovali. A podrobné informace o jejich práci má právě výbor, který jim jistě nebude bránit v nějakých odměnách, pokud si je zaslouží. A na návrh výboru je potom stejně schvaluje plénum PS.

Domníváme se, že tento návrh je vhodný a že bychom měli schválit změnu zákona.

V Poslanecké sněmovně při hlasování bylo 170 poslanců přítomno a z nich 165 hlasovalo pro a nikdo nebyl proti, čili bylo to napříč politickými stranami.

Doporučuji, že bychom měli souhlasit s návrhem sněmovního poslaneckého výboru a navrhuji tuto změnu zákona schválit.


4. schůze Senátu | 1. den schůze | 30. 1. 2013 | 19:31:17 - 19:35:10
Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=9&S=&PID=265&ORG=Sen%E1t


Myslím si, že tento návrh je docela legitimní a že bychom ho možná měli zvážit. Dostávat informace o činnosti agentur i v našem senátním výboru. Grantové agentury mají v poslední době velmi nízký úspěch, např. Grantová agentura ČR 17 %, což je velmi málo a něco to znamená. Bylo by možná správné, kdybychom také měli nějaké informace od předsednictev grantových agentur na našem výboru, eventuálně někdy i tady v plénu Senátu.

Jinak jako zpravodaj doporučuji předloženou změnu zákona schválit.


4. schůze Senátu | 1. den schůze | 30. 1. 2013 | 19:36:34 - 19:37:15
Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=9&S=&PID=265&ORG=Sen%E1t